Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

  • Rijnwind B.V., Zuidzijde 63 in Bodegraven: het veranderen van het bedrijf door uitbreiding met paardenboxen
  • McDonald’s Bodegraven, Goudseweg 30 in Bodegraven: het realiseren van een SBS-drivelane op het terrein van het McDonald’s restaurant met McDrive
  • Stedin Netten B.V., Overtocht nabij 60 in Bodegraven: het oprichten van een inrichting voor het reduceren van de aardgasdruk ten behoeve van de lokale distributie van aardgas

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank