Natuur en milieu 32

Kennisgeving ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning op verzoek Beneluxweg 13 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld om de omgevingsvergunning in te trekken voor asbestverwijderingsbedrijf Midden-Holland B.V. ter plaatse van de Beneluxweg 13 in Bodegraven in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder kenmerk 2019475072.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019475072. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Bron: ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank