Natuur en milieu week 20

Melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:

  • Stef Nederland B.V., Tolnasingel 4 in Bodegraven: het plaatsen van een CO2 koelinstallatie t.b.v. nieuwbouw bedrijfshal
  • Sportcentrum De Kuil, Sportlaan 1a in Bodegraven: het slopen van het bestaande zwembad en horeca en bouw nieuw zwembad met horeca
  • Maatschap C. en J. Hagoort, Oosteinde 24 in Waarder: het plaatsen van een kleine windmolen bij het bedrijf

Melding op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:

  • Nathan Projects B.V., 31 woningen Hart van Bodegraven in Bodegraven: het realiseren van twee verschillende gesloten bronsystemen nabij de Doortocht/Oud Bodegraafseweg
  • Duratherm Nederland B.V., 28 woningen Hoefsmid in Nieuwerbrug aan den Rijn: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem met een verticale bodemwarmtewisselaar op 28 kavels

Kennisgeving ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften

  • Steenbergen B.V., Schumanweg 4 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 10  december  2018 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft het verzoek van Steenbergen B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen m.b.t. de opslag van meer dan 2.500 kg/liter verpakte gevaarlijke stoffen conform ADR-klassen en het vervangen van brandschermen ter plaatse van de

Schumanweg 4 in Bodegraven. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2018313308.

  • Bella Express Family, Nutspassage 3 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 29  april  2019 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft het verzoek van Bella Express Family om vrijstelling

te verlenen met betrekking tot het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het perceel Nutspassage 3 in Bodegraven. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019278272.

Procedure

De aanvragen worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank