Natuur en milieu week 33

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

  • Van der Wolf Plant B.V., Berkenbroek 5 in Reeuwijk: het bouwen van een bedrijfsruimte en een kas
  • Jachtwerf Coen Rutjes, Oudeweg 1 C in Reeuwijk: het realiseren van camper parkeer- plaatsen                            

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • Bunnik B.V., Anne Frankstraat 27 in Reeuwijk: het onttrekken en lozen van bemalingswater voor een rioolreconstructie Reeuwijk – Brug West (deelproject 3)

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bron: ODMH

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank