Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Wat is een licht verstandelijke beperking? Welk hulpaanbod is er? Hoe kan degene ermee omgaan? Hoe kan de omgeving ermee omgaan? Heeft u vragen hierover? Kom dan naar de voorlichtingsavond van de GGZ Rivierduinen.

Datum en locatie

U bent van harte welkom op dinsdag 5 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in De Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda. De toegang is gratis.

Sprekers

Een ervaringsdeskundige vanuit GGZ Rivierduinen Kristal en twee ervaren hulpverleners van stichting MEE (Sociaal team Gouda) zullen spreken. Daarnaast is er de gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website www.ggzrivierduinen.nl of u kunt mailen naar preventie. gouda@rivierduinen.nl.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank