Onderzoek naar veiligheid onder Bodegraven-Reeuwijk Spreekt

Deze week is een nieuw onderzoek gestart onder leden van het inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt. Het onderzoek gaat over veiligheid. Wat zijn uw ervaringen op dit vlak? Alle deelnemers van Bodegraven-Reeuwijk Spreekt hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek.

De gemeente wil inwoners in een meer directe vorm betrekken bij het veiligheidsbeleid. Dit onderzoek draagt daaraan bij. Ook brengt het de veiligheidsbeleving en -waardering per dorp en wijk in kaart. Met die informatie kunnen we ons beleid en onze activiteiten beter afstemmen op de behoefte van inwoners.

Samenwerken

Twee jaar geleden heeft de gemeente een koers ingezet om met inwoners en dorpsoverleggen samen te werken aan een betere veiligheid. Dit vernieuwde veiligheidsbeleid heeft al veel inzichten opgeleverd. De huidige vragenlijst draagt hier verder aan bij. Het onderzoek richt zich bovendien op mogelijke verbeteringen en op de vraag waarop beleid en acties gericht moeten zijn.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan het onderzoek, maar bent u nog geen lid van Bodegraven-Reeuwijk Spreekt? Meld u dan eenvoudig en kosteloos aan via www.bodegraven-reeuwijkspreekt. nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 – 760 227.

Vervolg

U kunt de vragenlijst over veiligheid tot en met 7 juli 2019 invullen. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek aangevuld met overige relevante informatie. Het geheel wordt na de zomer aangeboden aan het college van B en W en dient als uitgangspunt voor het vernieuwen van het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank