Vergaderingen week 25

Gemeenteraad

woensdag 19 juni, 20.00 uur

  • Eerste bestuursrapportage 2019
  • Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019
  • Vaststelling partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2019

Gemeenteraad

woensdag 26 juni, 20.00 uur

  • Kadernota 2020

De uitgebreide agenda en agendastukken vindt u in het Raadsinfor matiesysteem (RIS) via www.bodegraven-reeuwijk.nl/ris.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank