Bezorgde bewoners tijdens informatieavond voor flexwoningen in Bodegraven

Tijdens de informatieavond in het Evertshuis in Bodegraven uitten ruim 100 bezorgde bewoners hun vragen en zorgen. Eén bewoner vroeg waarom de locatie in Bodegraven-Noord specifiek is gekozen, terwijl de zeven woonkernen overwogen hadden kunnen worden. Daarnaast wilden ze weten waarom de gemeente de locatie niet kon opsplitsen en verdelen over de verschillende kernen. Ook werd de verkeerssituatie bij de Rondweg als gevaarlijk beschouwd, en wilden de bewoners weten wat de gemeente hieraan gaat doen.
Het doel van de gemeente is om tijdelijk 40 flexwoningen te plaatsen op het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. Deze woningen zijn bestemd voor starters, spoedzoekers en statushouders. Met statushouders worden mensen bedoeld die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In totaal 95 statushouders zullen verdeeld worden over de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, aangezien dit een opdracht is vanuit het Rijk.

Voor de bewoners is het behoud van een beloofd park een belangrijk punt. Dit wordt ook vermeld op de pamfletten die te vinden zijn in Bodegraven-Noord. De wethouders en medewerkers deden hun best om zo goed mogelijk antwoord te geven op de gestelde vragen.

Dirk Jan legt de wensen voor de woningen uit: “We willen juist hier starters en jongeren de kans geven die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Het gaat om kleinere huizen voor één- of maximaal tweepersoonshuishoudens.” Een beknopte reactie van wethouder Dirk Jan Knol op het idee om deze huizen niet te verspreiden over meerdere locaties in de gemeente was dat dit te veel geld zou kosten. Het huidige project heeft een geschatte kostprijs van ongeveer 1,5 miljoen euro. Na de zomer zal de gemeenteraad de definitieve beslissing nemen.

Advertentie