historische kring

15 Jaar Stichting Historische Kring Bodegraven

“Opgericht op 27 januari 2004, en nu bestaan we 15 jaar”, zegt voorzitter Leendert Spijker van de Stichting Historische Kring (SHKB). Samen met hem en secretaris Broos de Groot kijken wij terug op het ontstaan en de ontwikkeling van de SHKB.
“Mijn grootvader woonde in 1869 in Bodegraven en werkte als rietdekker voor de kost. Ook mijn vader was hier woonachtig en van hem leerde ik een groot stuk over de geschiedenis van het dorp”, vertelt Leendert.

“Mijn interesse in de geschiedenis van Bodegraven is ook al lang aanwezig”, zegt Broos. Mijn overgrootvader Rubertus de Groot was in 1896 beurtschipper en  woonde aan de Rijnkade. Hij voer met zijn schip tussen Bodegraven en Leiden. Ik ben in de oorlog geboren en de tijden hier waren behoorlijk heftig. Dit heeft mij altijd gefascineerd.”

Oprichting

Beide heren hadden onafhankelijk van elkaar het plan opgevat om een Historische Kring voor Bodegraven op te richten. Uiteindelijk was het Leendert Spijker die het officieel startte – in overleg met locoburgemeester Koos Karssen, die een subsidie verstrekte van €1000,-. In een interview  in de Rijn en Gouwe werd een oproep gedaan aan Bodegravers die belangstelling hiervoor hadden en zich wilde inzetten hiervoor.

Bestuur

Tot de bestuursleden van het eerste uur behoorden: Leendert Spijker, Broos de Groot, Alphons van Leeuwen, Jan van Jaarsveld, Maarten Molenaar en Aad Veelenturf. Spoedig hierna is dit uitgebreid met Henny van Leeuwen, die zowel penningmeester is alsmede de opmaker van de Boreftse Berichten (BB is het tijdschrift van de SHKB). Daarnaast heeft Louis Bianchi een grote rol gespeeld bij het digitaliseren van al het fotomateriaal dat door iedereen in Bodegraven aangeleverd wordt. Op archeologisch gebied krijgen ze veel informatie via het bestuurslid Chris Zwaan die later in het bestuur kwam.

Het logo is ontworpen door Alphons van Leeuwen, kunstenaar. Het  bestaat uit twee (gedraaide) veenschoppen zoals ook zichtbaar was in het wapen van de gemeente Bodegraven (voor samengaan met de gemeente Reeuwijk).

Activiteiten

De SHKB wil de historie van de gemeente Bodegraven, dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije onderzoeken, uitdragen en behouden. Twee keer per jaar publiceren zij het tijdschrift Boreftse Berichten, die is nu in totaal 31 maal verschenen. Verder organiseren ze fotoavonden over bijzondere plaatsen in Bodegraven. Daarnaast zijn er 9 boeken verschenen, waarvan het laatste boek Kaas een oplage heeft van 900 exemplaren. Regelmatig worden er exposities georganiseerd, vaak tijdens de Najaarsmarkt, zoals over Andrelon, Turkenburg, het Romeinse verleden van Bodegraven. “Enkele jaren geleden is er een DVD uitgegeven met opnames uit Bodegraven. Leuk om dit over een aantal jaren terug te zien en de veranderingen te bekijken die Bodegraven heeft ondergaan”, zegt Leendert.

“De SHKB is vooral erg trots op het monument van de replica van de Romeinse helm, gevonden bij de Put van Broekhoven in 1937. Het monument is ontworpen en gemaakt door Alphons van Leeuwen. Het staat nu in de Willemstraat(plein). Een van de hoogtepunten in onze activiteiten”, volgens Leendert en Broos. Onze stichting heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een gedenkplaat. Hierop staat een lijst met namen van Bodegraafse oorlogsslachtoffers. Deze plaat is aangebracht op het oorlogsmonument, die  op de begraafplaats Vredehof staat.

De meest recente verdienste van de SHKB is het ontwerpen en bevestigen van een aantal Romeinse ornamenten, en een informatiebord over het verleden van Romeins Bodegraven, op het appartementencomplex Ford26. In de straat hiervoor zijn een aantal Romeinse mozaïeken aangebracht.

Raadplaat

De mensen kennen de stichting ook op Facebook. Hier posten ze regelmatig een raadplaat uit Bodegraven. Het is aan de inwoners om te ontdekken waar die zich bevindt. Het kan gaan om gebouwen, mensen of uitingen. “Wij krijgen ons materiaal van iedereen uit de samenleving – variërend van foto’s tot glazen, borden, lepels, gedenkplaten , boeken enz. Hieronder zaten ook ruim 100 jaargangen aan kranten geschonken door Frits Vreeken. “Deze zijn ondertussen ook allemaal in gescand”, zegt Broos, “zodat ze voor het nageslacht behouden blijven.”

Donateurs

Er zijn inmiddels ongeveer 650 donateurs, waarvan 100 buiten Bodegraven en enkele in het buitenland. Het is een hele klus om elke keer weer het BB tijdschrift op tijd bij iedereen te bezorgen. De meeste exemplaren gaan via huisbezorging en een aantal via de post. Voor alle activiteiten vragen ze aan de leden een bijdrage van € 15,- per jaar, en deze is nog nooit verhoogd.

Nieuwe ruimte

Leendert vertelt dat ze dringend op zoek zijn naar een nieuwe vergader- en archiefruimte. De huidige ruimte bij Bas van Vliet in de Wilhelminastraat moeten ze binnenkort verlaten i.v.m. verhuizing van zijn familie. Mocht u nog iets weten dat beschikbaar is voor een betaalbaar bedrag, dan kunt u contact opnemen via info@historischekringbodegraven.nl.

“De Stichting Historische Kring Bodegraven is na 15 jaar stevig geworteld in de Bodegraafse samenleving. We gaan op weg naar de 25 jaar”, sluiten de heren trots af.

 

Foto’s: Site SHKB

X