79495364-1daf-43ae-8fd4-051ce82f0fc6

Petitie gestart door inwoners, gemeente geeft uitleg over proces grondverkoop

Het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gisteren tekst en uitleg gegeven over het proces van de grondverkoop in Bodegraven. 
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel gaf aan dat de grond op bedrijfsterrein Groote Wetering II in Bodegraven van zo’n 3,5 hectare groot eind 2017 is verkocht aan het bedrijf MAAZ. “Dit had niet als doel om arbeidsmigranten te huisvesten.” Bij de aankoop van de grond gold als voorwaarde dat MAAZ het gehele perceel zelf zou ontwikkelen en niet mocht worden doorverkocht zonder toestemming. Een paar maanden later kwamen zij met het verzoek om toch een gedeelte te mogen verkopen aan Huisvesting Arbeidsmigranten Bodegraven B.V.”

“Daar is destijds toestemming voor gegeven. Dit viel gelijk met onze zoektocht naar een oplossing voor de de huisvesting van arbeidsmigranten. De tegenprestatie was om de woningen in het centrum vrij te krijgen en op te knappen voor starters” vertelt wethouder Dirk-Jan Knol.

Inspreker Levi Hoogendoorn reageert verbolgen op het nieuws. “Uit het document (koopovereenkomst tussen gemeente en MAAZ van 29 november 2017) dat naar voren kwam bij een WOB verzoek blijkt dat de partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van (tijdelijke) huisvestiging van arbeidsmigranten op onderhavige locatie.”

Reactie gemeente

De intentie van de grondverkoop Groote Wetering II was bedrijfsbestemming en niet arbeidsmigrantenhuisvesting, zoals wethouder Jan Leendert van den Heuvel eerder al aangaf. 

De locatie Groote Wetering II was ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, eind 2017, wel in beeld als een van de potentiële locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De locatie stond op een langere lijst van locaties die de gemeente in die periode nader heeft onderzocht en daarom is passage 5.4 opgenomen in het koopcontract. Dit om zo potentiële huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie niet bij voorbaat uit te sluiten.

Petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

De organisatie Bodegraven Spreekt is een petitie begonnen om de raadsleden niet over zich heen laten te lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie.

Zij constateren dat de raad, als hoogste bestuurlijke orgaan, op woensdag 27 maart voor een belangrijke keuze staat: gaan ze wel of niet mee met het Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten? In plaats van de gevraagde beleidsnotitie op 14-11-2018 heeft het college dit procesvoorstel aangeleverd als basis om met de raad in gesprek te gaan. In plaats van in gesprek te gaan met de inwoners, probeert het college hun oorspronkelijke plannen met dit procesvoorstel door te drukken. Ze verzoeken de raad vast te houden aan hun oorspronkelijke motie en verzoekt om een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten worden vastgesteld voordat het proces verder gaat.

Daarnaast verzoeken ze dat het herstel van vertrouwen de topprioriteit krijgt en dat daarvoor ondubbelzinnig de locatie Groote Wetering van tafel gaat.

De petitie is al ruim 370 ondertekend. 

 

X