Bodegravenboog onder de aandacht gebracht

Op het moment dat de maandagmiddagspits tot vertrouwd volle wegen leidde, ontving VVD Bodegraven-Reeuwijk op de zeer toepasselijke locatie van Buro N11 Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD). Dijkstra is sinds vorig jaar woordvoerder voor wat hij zelf gekscherend omschrijft als ‘te land, ter zee en in de lucht’. Deze middag stond echter het onderdeel weginfrastructuur centraal. Kamerlid Remco heeft aangegeven kamervragen te stellen om te kijken hoe hoog de Bodegravenboog op de agenda staat en wat er voor nodig is om hem omhoog te krijgen.
Na de ontvangst en een voorstelrondje trapte kandidaat-raadslid Robin Kersbergen af met een presentatie waarin hij de achtergronden en cijfers bij de verkeersproblematiek gaf. Met name de dronebeelden van de opstoppingen op de N11 en rond de aansluiting op de kluifrotonde spraken bij Dijkstra tot de verbeelding. “Op die manier krijg je heel goed voor ogen wat de drukste verkeersstromen zijn, en waar ze vastlopen.” Er werd ook stilgestaan bij de gevolgen die de huidige situatie heeft voor de omgeving, want de files leiden niet alleen maar tot een hoop vertraging, ergernis en luchtverontreiniging. Nog meer staat de bereikbaarheid onder druk. In de eerste plaats voor inwoners en bedrijven, maar zeker ook voor hulpdiensten en fietsers. Met de lange files op de Goudseweg zou zelfs de bereikbaarheid van de brandweerkazerne in het gedrang kunnen komen.

Hoewel bereikbaarheid een belangrijk thema is voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het een toevalstreffer dat dit werkbezoek samenviel met de verkiezingscampagne. Fractievoorzitter Lizette Visscher: “Er is over dit onderwerp al langer goed contact met omliggende gemeenten en de provincie, in het verlengde daarvan heeft Robin onlangs diverse contacten gelegd in Den Haag.” De contacten volgen mede op de motie die in de raad van Bodegraven-Reeuwijk is ingediend bij de begrotingsbehandeling. De landelijke regering van VVD, CDA, D66 en CU was toen net gevormd, en in het regeerakkoord was aangegeven dat er 2 miljard extra beschikbaar zou komen voor infrastructuur. De lokale fracties van deze partijen kwamen hierop met een gezamenlijke motie waarin werd opgeroepen om de lobby voor de Bodegravenboog te intensiveren. De motie werd unaniem aangenomen.

Volgens Dijkstra biedt het brede draagvlak voor deze oplossing mogelijkheden. Hij gaat schriftelijke vragen stellen om te kijken of de aansluiting hoger op de agenda kan komen. Na een rondgang langs de afrit, een fotomoment met een voor de gelegenheid ontworpen bord en een bezoek aan de inmiddels wereldberoemde LED-lichtlijn bij de Vrije Nesse was het bezoek ten einde. Van beide kanten werd positief teruggekeken op een ‘nuttige bijeenkomst. Kersbergen vatte de middag nog kort en bondig samen: “Onze contacten met Den Haag zijn al goed, nu de wegverbinding nog!”

Foto 1: vlnr. Robin Kersbergen (kandidaat nr .4), Remco Dijkstra, Willem Zuyderduyn (lijsttrekker) bij de afrit van de N11 naar de N459

Foto 2: Impressie van de presentatie, bij Buro N11

Foto 3: Remco Dijkstra tijdens de presentatie

Foto 4: Annemiek Oskam biedt Remco Dijkstra namens de VVD een lokaal bedankje aan voor zijn komst
 
Foto’s: Marcel Bosch

 

X