Petitie met 250 handtekeningen tegen locatie van Action in Reeuwijk-Dorp

Namens veel inwoners werd er woensdagavond een petitie met 250 handtekeningen overhandigd aan wethouder Oskam om te protesteren tegen de komst van de Action naar Reeuwijk Dorp. Ze zijn niet tegen de Action maar niet op die plek, die veel verkeersbewegingen veroorzaakt. 
Afspraken

Br6 meldt dat de winkel op zondag gesloten blijft en chauffeurs richtlijnen krijgen om overlast op de smalle wegen te voorkomen. Anders dan bij de hiervoor gevestigde Aldi zullen de omwonenden geen last meer hebben van draaiende automotoren bij de bevoorrading die bij supermarkten aan blijven in verband met de koelvoorziening in de auto. Ook zullen de lichtmasten op het parkeerterrein alleen tijdens de openingstijden branden.

Visie

Namens het dorpsteam Reeuwijk Dorp wordt de dorpsvisie voor het dorp aangeboden aan burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Oskam. De visie is af en nu wil het dorpsteam samen met de gemeente stappen zetten om de gestelde doelen en visie te realiseren.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp zelf

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied is actief sinds 2012. Ze bestaat uit buurtbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in al haar aspecten, zoals bewoonbaarheid, groenvoorzieningen, leefbaarheid/samenleven, natuur en milieu, openbaar gebied, ruimtelijke ordening, voorzieningen in het werkgebied, verkeer en mobiliteit, veiligheid, overlast en de gevolgen van voorgenomen plannen van overheden en organisaties. Het Dorpsteam geeft de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd advies.

X