bodbrug2

Voor paaltjes staan

Heeft u het gezien, is het u al opgevallen?
De paaltjes zijn van de brug gevallen!

Ze vielen heel onverwacht naar benee 

en drijven nu naar open zee. Hoezee!

Ze waren geplaatst om ons vervelend te hinderen

om de zogenaamde verkeersdruk te verminderen.

In een boodschappendorp werkt dat toch verkeerd

zoals die paaltjes ons zeven jaar hebben geleerd.

Een raadsbesluit, maar geen wijs besluit, zo bleek al gauw.

Niet luisteren naar de inwoners, de doorgang bleef te nauw.

Het verkeer van zuid naar noord (en andersom)

werd door die paaltjes danig verstoord.

Voorrang verlenen werd voorrang nemen, gas er op,

afsnijden, schelden, ruzie, file’s, fietsers op zijn kop.

Maar dan, een nieuw college, een wijs besluit,

de paaltjes zijn eindelijk de dorpsgrenzen uit.

En zie, de verkeersdruk is meteen vermindert,

omdat geen paal ons nu meer hindert.

Een brug hoort inwoners niet te hinderen,

een brug hoort een dorp te verbinden!

Kom dus ongestoord weer over de brug, rij mee,

de paaltjes zijn weg, hoezee, hoezee!

Door: Ruud Kooistra

X