Leningen

College van B en W versterkt financiële positie gemeente

Op woensdag 30 september 2015 presenteert het college van Burgemeester en Wethouders  de begroting 2016 aan de gemeenteraad. Net als vorig jaar laat de begroting de komende vier jaren een positief beeld zien. De gemeenteraad stelde via de Kadernota 2016 de financiële norm vast om elk jaar € 500.000 over te houden. Dit kwam neer op € 2.000.000 in totaal. Door gezamenlijke inspanning is het gelukt om de komende vier jaar zelfs € 3.900.000 over te houden. Hiermee voldoet het college ruimschoots aan zijn financiële doelstelling: het verbeteren van de financiële positie.
Lokale lasten niet verhoogd

De begroting geeft ook een beeld van de lokale lasten voor de inwoners. Deze lokale lasten worden niet verhoogd. Alleen de WOZ en de hondenbelasting worden gecorrigeerd met het inflatiepercentage van 0,9%. Door de invoering van Bewust Afval Scheiden (BAS) kunnen de lasten zelfs lager worden, als inwoners hun afval goed gescheiden aanbieden.

Leningen aflossen

Wethouder Dirk-Jan Knol: “Met deze begroting ontstaat er jaarlijks een positief overschot. Dit gebruiken we om de leningen af te lossen en de financiële positie te versterken. Zo kan de leningenportefeuille naar beneden en de algemene reserve omhoog. Als de woningmarkt verder aantrekt kunnen de leningen nog verder naar beneden door de verkoop van gronden. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de begroting mogelijk te maken, door verschillende beleidskeuzes. Via deze begroting krijgen onze inwoners duidelijkheid voor de komende vier jaar en waarborgen we de leefbaarheid in onze dorpen.”

Leningen

Verbindend besturen: ‘Waarden bij de norm’

In de begroting staan verschillende doelstellingen. Op het gebied van zorg, welzijn & werk, duurzaamheid, woningbouw en financiën wordt met deze begroting de basis gelegd. De doelstellingen vragen om daadkrachtig besturen, in verbinding met anderen. Ook vereisen ze om keuzes te maken en door te zetten naar de ingezette richting. Het college geeft hiermee invulling aan de financiële norm en koppelt deze aan het waarmaken van zijn waarden en doelstellingen.

ReservesThere are no comments

Add yours

X