d66

D66 wil gemeente financiën versneld versterken

Vandaag publiceert D66 haar zogenaamde meebegroting ‘En nu vooruit 2016-2019’. Met deze begroting toont de partij aan dat de schuldenlast van de gemeente sneller terug te dringen is dan het college momenteel voorstelt. In de meebegroting van D66 wordt vooral bezuinigd op de apparaat kosten van de gemeente zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan, en het voorzieningenniveau voor de burgers. Ook zijn lastenverzwaringen voor de burgers niet aan de orde. Daarnaast wordt, in het meest stevige begrotingsscenario, een voorstel gedaan om de sportsubsidies gelijk te trekken tussen Bodegraven en Reeuwijk. Dit alles leidt ertoe dat in vier jaar de rentelasten met ruim 170.000 euro per jaar afnemen en de schuld van de gemeente met vijf miljoen extra daalt.
Bezuinigen van binnen naar buiten

Het college hanteert het devies van buiten naar binnen werken. Voor bezuinigingen vindt D66 dat het omgekeerde devies moet gelden, namelijk van binnen naar buiten. De partij komt daarom, in drie verschillende scenario’s, met aanvullende bezuinigingsmaatregelen voor zowel gemeenteraad, college als ambtelijke organisatie.

Zo is bij de behandeling van de kadernota een motie aangenomen waarin de gemeenteraad structureel en maximaal in de eigen kosten zal snijden. Volgens fractievoorzitter Elly de Vries van D66 is daar tot op heden geen uitvoering aan gegeven: “Ons eigen onderzoek toont aan dat de raad en de griffie samen structureel 55.000 euro oftewel 17 procent van de totale beïnvloedbare kosten kunnen bezuinigen”.

Voor de collegekosten stelt D66 voor deze met hetzelfde percentage te laten dalen. Dit betreft dan meer dan 3 ton. Elly de Vries: “Het gaat hierbij niet om de loonkosten maar veel meer om hun ondersteuning, werkruimte en bijkomende kosten.

D66 is van mening dat de gemeentelijke organisatie weer terug moet naar 1 locatie. Er is voldoende plaats in het huidige gemeentehuis voor alle werknemers; de ruimte in het Evertshuis komt dan vrij voor verhuur. “Als we dan ook nog de externe inhuur van personeel kunnen terug brengen, besparen we hier meer dan 1 miljoen euro per jaar” aldus De Vries.

Bodegraven-Reeuwijk, 30 oktober 2015

Harmonisering kosten buitensport

Een van de erfenissen van de gemeentelijke fusie is een buitensportbeleid dat nog altijd niet geharmoniseerd is. Verenigingen in Reeuwijk worden namelijk nog steeds veel ruimhartiger ondersteund dan die in Bodegraven (een verschil van 7,00 euro per inwoner per jaar). D66 stelt daarom in het meest stevige (begrotings) scenario voor de bekostiging van de buitensport in Reeuwijk toe te laten groeien naar die in Bodegraven. De verenigingen krijgen een jaar om hun kosten omlaag te brengen of hun inkomsten omhoog. Volgens Elly de Vries is het huidige verschil niet rechtvaardig en eigenlijk ook niet meer uit te leggen: “Maar leuk is het natuurlijk ook niet om zo’n boodschap te brengen. Anderzijds, het levert ons, allemaal, een besparing van 90.000 euro per jaar op. En in Bodegraven lukt het blijkbaar wel!”

Bodegraven-Reeuwijk uit top 10 financieel ongezondste gemeenten

De Vries is trots op de meebegroting: “Door onze schuld van 150 miljoen euro staan wij in de top 10 financieel ongezondste gemeenten. En daar willen we zo snel mogelijk van af. Als D66 hebben we niet voor niets ‘gezonde financiën’ als speerpunt in ons verkiezingsprogramma staan. Wethouder Knol van Financiën heeft weliswaar eerder dit jaar drie bezuinigingsscenario’s voorgelegd, van laag tot hoog, maar het huidige college voorstel haalt niet eens het laagste scenario… Dat is regeren op korte termijn. Als je daar echt wat aan wilt doen moet je nu vooruit en doorpakken. Met onze D66 meebegroting komen we er versneld financieel gezonder voor te staan”, aldus Elly de Vries die uitziet naar het begrotingsdebat: “We willen graag met andere partijen bekijken in welke voorstellen zij interesse hebben om deze dan samen met ons als amendement voor te dragen”.

Het begrotingsdebat vindt plaats op dinsdag 3 november in het gemeentehuis om 18.00 uur. Geïnteresseerde toehoorders zijn van harte welkom. Ook is de vergadering live te volgen via RTV Bodegraven.

Door: Hans RichtersThere are no comments

Add yours

X