Gemeente-Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente maakt proces bij bezwaren klantvriendelijker

Vanaf januari 2016 verbetert de gemeente het proces voor de afhandeling van bezwaarschriften. Doel is dat dit proces meer op inwoners is gericht. Dit is het gevolg van onderzoek waaruit blijkt dat bezwaarmakers vaker en eerder gehoord willen worden bij besluitvorming door de gemeente. Ook blijkt er een wens dat de motivering beter of duidelijker kan die de basis vormt voor een besluit.
Concrete verbetering

Burgemeester Christiaan van der Kamp: “Om het beoogde doel te bereiken voert de gemeente het zogenaamde ‘premediation’ in bij besluiten. Dit kan zowel plaatsvinden in de voorfase als tijdens de bezwaarprocedure. Hiernaast voeren we het proces van ‘ambtelijk horen’ in bij de bezwaarprocedure. Ik ben verheugd dat we het proces van bezwaarafhandeling op deze manier concreet verbeteren voor onze inwoners en ondernemers.”

Premediation

Premediation biedt kansen om sneller een oplossing te bereiken, voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Hierdoor ontstaat er een minder formele procedure en is de gemeente in gesprek met inwoners. Het kan worden ingezet bij een bezwaar, aanvraag, zienswijze of klacht. Het doel is het creëren van wederzijds begrip en het voorkomen van escalatie. Dit wordt bereikt door het uitwisselen van informatie over de procedure bij de gemeente en de eventuele achtergrond van een beslissing.

Ambtelijk horen

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk was het uitgangspunt dat alle bezwaarschriften voor advies werden voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Dit is geen wettelijke verplichting. Voortaan wordt vaker de mogelijkheid van ambtelijk horen overwogen. In dat geval wordt de bezwaarmaker gehoord door een medewerker van de gemeente, samen met een medewerker van het team dat betrokken is geweest bij het besluit. Om de geplande invoering van ambtelijk horen tot een succes te maken, beperkt de gemeente zich in eerste instantie tot eenvoudige handhavingszaken en Wmo-zaken. Na een positieve evaluatie wordt deze aanpak verder uitgebreid naar andere onderwerpen.

Bron: GemeenteThere are no comments

Add yours

X