Informatie over eigen bijdrage Wmo

Maakt u gebruik van de Wmo? Over het jaar 2015 kunt u een correctie of naheffing ontvangen voor de eigen bijdrage van voorzieningen. Het opleggen en corrigeren van de eigen bijdrage wordt door gedaan door het CAK.

Factuur

Verschillende organisaties waren in 2015 te laat met het aanleveren van gegevens van de eigen bijdrage Wmo aan het CAK. Dit kan ertoe leiden dat u de factuur laat ontvangt en deze hoger uitvalt, omdat hij meerdere perioden betreft. De gemeente betreurt dit en zet zich ervoor in dat er uiterlijk in februari 2016 geen achterstand meer is. Heeft u nog geen factuur van het CAK ontvangen over 2015? Dan is het verstandig om hiervoor een bedrag te reserveren. Als u de factuur niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen met het CAK. U kunt hiervoor contact opnemen met het CAK; tel. 0800 – 1952 (gratis nummer).
Tarieven 2015

Onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) was het maximale tarief van de eigen bijdrage € 14,20 per uur of dagdeel. Sinds 1 januari 2015 bepaalt de gemeente jaarlijks dit tarief. De hoogte is afhankelijk gesteld van de kosten die de gemeente maakt voor de geboden ondersteuning. Voor 2015 gelden de volgende tarieven:

 • € 18,50 per uur voor hulp bij het huishouden
 • € 45,32 per uur voor begeleiding
 • € 74,78 per uur voor gespecialiseerde begeleiding
 • € 33,20 per dagdeel voor arbeidsmatige dagbesteding
 • € 49,93 per dagdeel voor gespecialiseerde dagbesteding
 • € 210,- per dag voor kortdurend verblijf

De eigen bijdrage kan hierdoor hoger uitvallen dan voorheen, ook als er niets is veranderd aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Per periode van vier weken wordt er nooit meer opgelegd dan de maximale periodebijdrage die het CAK vaststelt.

Verandering 2016

Voor het jaar 2016 zijn er een aantal veranderingen aan de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning. Sinds 2015 vallen begeleiding en dagbesteding onder de Wmo. Het overgangsrecht is gestopt op 31 december 2015 gestopt. Dit geldt zowel voor de zorg in natura als voor de persoonsgebonden budgetten (PGB). Een uitzondering geldt bij een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015. In deze situatie geldt het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019, tenzij de indicatie eerder afloopt.

Tarieven 2016

Voor de eigen bijdrage voor 2016 gelden de volgende maximale tarieven:

 • € 18,89 per uur voor hulp bij het huishouden
 • € 42,49 per uur voor begeleiding
 • € 70,10 per uur voor gespecialiseerde begeleiding
 • € 31,13 per dagdeel voor participerende dagbesteding
 • € 46,81 per dagdeel voor dagbesteding gericht op activering
 • € 210,- per dag voor kortdurend verblijf

Vaststelling eigen bijdrage

Het CAK berekent uw maximale periodebijdrage op basis van de volgende gegevens:

 1. het inkomen en/ of het vermogen
 2. de samenstelling van het huishouden
 3. de leeftijd
 4. de gemeente waar u woont

U betaalt nooit meer dan de maximale periodebijdrage. Op de factuur van het CAK staan de totale kosten van

de ondersteuning die u in een periode heeft ontvangen. De kosten zijn afhankelijk van het (uur)tarief, de hoogte van het PGB en/ of de kosten van het hulpmiddel, voorziening of andere producten. Zijn de totale kosten per periode hoger dan de maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage. Zijn de totale kosten per periode lager dan de maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg of ondersteuning die u heeft ontvangen.

Zelf berekenen

Op de website van het CAK staat een rekenprogramma voor de Wmo. Hiermee kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt.

Eerste factuur 2016

Het CAK ontvangt in februari 2016 de gegevens van de ondersteuning die u in de eerste 4 weken van 2016 heeft ontvangen. Vanaf maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen en erop volgend de factuur.

Bron: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie