Kadeherstel en baggeren Dubbele Wiericke

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert Zuurmond Groen BV sinds augustus 2015 verschillende verbeterwerkzaamheden uit aan de Dubbele Wiericke, om deze klaar te maken voor de toekomst. Hierbij spelen veiligheid en de waterkwaliteit een belangrijke rol. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verbeteren van de kaden en baggeren van de watergang.

De westelijke kade van de Dubbele Wiericke wordt verbeterd door het ophogen van de berm van de kade tussen Nieuwerbrug en Hogebrug. De grond wordt vanuit de overslag locatie aan de Molendijkerdwarsweg in boten geladen en vervolgens naar de plaats van bestemming gevaren.  Deze werkzaamheden zijn voltooid in november 2015, in de winter liggen de kadeverbeterwerkzaamheden stil. Dit voorjaar / begin van de zomer, zal het werk aan de kade weer starten. Dan wordt de kade zelf verbeterd en opgehoogd. De werkzaamheden moeten voor het najaar 2016 klaar zijn.
Daarnaast is de aannemer sinds november begonnen met het baggeren van de Dubbele Wiericke. Deze werkzaamheden worden vanaf Nieuwerbrug tot en met Hekendorp uitgevoerd. De bagger wordt opgezogen door middel van een cutterzuiger en getransporteerd naar een opslaglocatie. Het transporteren van de bagger wordt zoveel mogelijk over het water uitgevoerd.

Helaas is het transporteren over het water niet altijd mogelijk en wordt de bagger vanaf 11 januari 2016 over de weg vervoerd. Hiervoor worden de wegen Hogebrug en Ruige Weide gebruikt worden door vrachtwagens. Ten zuiden van Hogebrug heeft de aannemer een overslaglocatie gemaakt waar de bagger wordt overgeslagen op de vrachtwagens en via Oudewater vervoerd naar de opslaglocatie. De nieuwe overslaglocatie zal met instemming van de betrokken gemeenten tot en met februari in gebruik zijn.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.destichtserijnlanden.nl/dubbelewiericke of op www.dubbelewiericke.nl

Bron: Gemeente
Foto: http://www.dubbelewiericke.nl/

 

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie