Foto_persbericht_bodemles_Bodegraven

Kinderen boren er flink op los

2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. De bodem is de basis voor veel dingen die vaak als vanzelfsprekend gezien worden. Voedsel, natuur,
energie, wonen en drinkwater: alles begint bij de bodem. De bodem is daarmee het fundament van ons bestaan. Om de bewustwording hierover te vergroten verzorgde
de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 29 oktober een gastles en excursie voor groep 5 en 6 van de basisschool Speel-
en Werkhoeve in Bodegraven.
Tijdens de excursie werden de kinderen in hun eigen leefomgeving bewust van de bodem onder hun voeten. In de klas werd uitleg gegeven over de verschillende grondsoorten
en waar deze te vinden zijn in Nederland. In Bodegraven, dat langs de Oude Rijn ligt, is vooral rivierklei te vinden. Ook de historie van Bodegraven kwam aan bod.
De kinderen wisten eigenlijk al heel veel over het Romeinse Rijk en de ‘limes’. De kinderen weten nu ook van alles over bodemdaling en waarom we in onze regio moeten heien als
we willen bouwen. Op een slappe veenbodem kun je immers niet zomaar een huis neerzetten. Na de boeiende presentatie gingen de kinderen gewapend met een grondboor en
(gekke) handschoenen naar buiten om op zoek te gaan naar zand, klei en veen. Naast het nieuwe geluidscherm langs het spoor bij Weideveld werd gretig geboord. Prachtige harde
kleibonken werden omhoog gehaald. En op circa 1,5 meter diepte werd gelukkig ook veen aangetroffen van wel duizenden jaren oud! Veel kinderen dachten het wel zonder een
grondboor te kunnen en staken hun arm in het boorgat. Toen alle gaten weer gedicht waren, was de geslaagde gastles ten einde.

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken
in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de zes aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Zo zorgen wij ervoor dat de bodem geschikt is èn blijft om op te wonen, te werken,
te recreëren en te produceren voor huidige en toekomstige generaties. Tevens zorgt de ODMH voor behoud van archeologisch erfgoed.

 There are no comments

Add yours

X