Met Bewust Afval Scheiden VANG-doelstellingen realiseren

Op maandag 14 december zetten wethouder Duurzaamheid Kees Oskam en algemeen directeur Jan Krapels van Cyclus hun handtekening onder de overeenkomst voor Bewust Afval Scheiden (BAS). Hier is veel aan vooraf gegaan. Het opstellen van het grondstoffenplan door Cyclus, de  BAS-tour, de besluitvorming in de gemeenteraad en de wijziging in de openingstijden van het afvalbrengstation en de inzameling van plastic en drankenkartons per 1 november. Vanaf 1 januari 2016 gaat het echt gebeuren: BAS.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil de landelijke VANG-doelstellingen (VANG = Van Afval Naar Grondstof) voor 2020 halen met een eerlijke kostenverdeling. Oskam: “Daarom geldt vanaf 1 januari 2016 BAS. Dit betekent dat inwoners, naast een vast tarief, betalen per inworp in de ondergrondse container voor restafval en in het buitengebied per lediging van de minicontainer.”

“Vanuit het perspectief duurzaamheid is het idee voor BAS ontstaan; herbruikbare grondstoffen uit het afval scheiden. Want zeg eens eerlijk: wie wil er nu niet een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving? Op een manier die bovendien nog geld bespaart? Want zo simpel is het. Willen inwoners liever niet? Dat kan ook, maar dan betalen zij daarvoor.”

VANG-doelstellingen binnen bereik
Jan Krapels: “BAS sluit aan op onze visie om mensen te stimuleren afval te voorkomen, afval beter te scheiden en afval efficiënt aan te bieden. Zeker met een hoge servicegraad voor de herbruikbare afvalstromen zoals GFT-afval, plastic & drankenkartons en papier. De ervaring van andere gemeenten die hetzelfde principe hanteren leert dat de hoeveelheid restafval afneemt en het hergebruikpercentage juist omhoog gaat. Hiermee komen de VANG-doelstellingen van 100 kilo restafval per huishouden en 75% van het afval gescheiden aanleveren in 2020 binnen bereik.”

“Kortom, met BAS realiseer je op een eerlijke manier de gemeentelijke VANG-doelstellingen. Bovendien leidt het instrument tot kostenbesparingen.”

Bijschrift foto: Algemeen directeur van Cyclus Jan Krapels en wethouder Duurzaamheid van Bodegraven– Reeuwijk Kees Oskam overhandigen aan inwoners de campagnetas met daarin tips om afval te verminderen. Daar draait het tenslotte om bij Bewust Afval Scheiden (BAS)

Cyclys
Bron: cyclusnv.nl

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie