Nieuwe centrummanager voor Bodegraven

Sinds deze week is Jeroen Wichers actief als de nieuwe centrummanager in Bodegraven. Als inwoner van Bodegraven is het centrum bekend werkterrein voor Wichers. Hij volgt Koert Vermeulen op, die sinds vorig jaar verschillende ontwikkelingen in het centrum in gang heeft gezet. Vermeulen wordt centrummanager in Breda.
 

Opgegroeid

Jeroen Wichers is opgegroeid in Bodegraven en woont al jaren in het centrum: “Ik vind het ontzettend leuk dat ik nu mijn steentje kan gaan bijdragen vanuit mijn professionele rol als centrummanager.” Voorzitter van de Bodegraafse Ondernemers Verenining (BOV), Ko van Daalen, licht toe: “Het centrum is aanzienlijk opgeknapt met de feestverlichting, de bloembakken en de maandelijkse streekmarkt. Er zijn hiernaast werkgroepen voor verschillende thema’s opgericht. Nu is het zaak om aansluiting te zoeken met de nieuwe centrumvisie van de gemeente. Ook willen we de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen naar een hoger niveau tillen.”

 

Professionaliseren

De nieuwe centrummanager heeft de belangrijke taak om de organisatiestructuur verder uit te bouwen en te professionaliseren. Ook zet hij zich in om de leegstand in het centrum aan te pakken en het winkelgebied compacter te maken. Dit zijn belangrijke pijlers van de nieuwe centrumvisie. De gemeenteraad is al in gesprek geweest over deze visie en neemt hierover later dit jaar haar besluit.

 

Brede stuurgroep

Wethouder Dirk-Jan Knol is ook blij met de komst van Jeroen Wichers: “Voor het centrum willen we  doorgroeien naar een brede stuurgroep, met vertegenwoordiging van ondernemers, de gemeente en vastgoedeigenaren. Vanuit die basis en als onafhankelijke spin in het web kan de centrummanager zaken voor elkaar krijgen. Om de vastgoedeigenaren nu ook te betrekken hebben we een eerste bijeenkomst voor hen georganiseerd op 4 oktober aanstaande, in het Evertshuis.”

centrummanagerNieuwe centrummanager Jeroen Wichers (links) en voormalig centrummanager Koert Vermeulen (rechts)

There are no comments

Add yours

X