Gemeente-Bodegraven-Reeuwijk

Noodopvang vluchtelingen in Reeuwijk

Zowel de veiligheidsregio als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een dringend beroep gedaan op de gemeenten in onze regio om opvanglocaties beschikbaar te stellen, zo ook aan onze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en heeft locatie De Meerkoet in Reeuwijk voorgesteld.
Aanleiding aanbod tijdelijke opvang

In Nederland komt de laatste weken een groeiend aantal vluchtelingen aan. Na het vaststellen van hun identiteit en een medische screening moeten deze mensen worden opgevangen. De capaciteit in de asielzoekerscentra is daarvoor onvoldoende en daarom is gekozen voor inzet van tijdelijke noodopvang. Het COA organiseert alle huisvesting van vluchtelingen. Tot op heden lukt het echter nog niet om tot reguliere opvang van vluchtelingen te komen wat de voorkeur heeft van de gemeente. Daarom is er nog steeds behoefte aan zogenaamde noodopvang van vluchtelingen.

Voorbereiding

De gemeente bereidt zich er op voor dat het COA binnen nu en een week gebruik zal maken van onze noodopvanglocatie. Het gaat om de opvang van ongeveer 100 mensen voor een periode van minimaal 72 uur met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens maximaal 72 uur.

Inzet organisatie en vrijwilligers

Om de opvang in goede banen te leiden, wordt een groot deel van de medewerkers van de gemeente hiervoor ingezet. De gemeente maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van ervaring, die inmiddels is opgedaan in andere gemeenten. Ook doet zij een beroep op vrijwilligers, verenigingen en lokale ondernemers om waar mogelijk te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen zich melden via het e-mailadres vluchtelingenhulp@bodegraven-reeuwijk.nl.

Voorzieningen

In De Meerkoet worden de vluchtelingen voorzien van een bed, eten en drinken. Medewerkers van het COA begeleiden hen samen met onder andere vrijwilligers. De vluchtelingen zijn vrij om het complex in en uit te gaan. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig.

Bewonersavond

De gemeente vindt het belangrijk dat voorlichting over deze opvanglocatie goed verloopt. De gemeente verspreidt een bewonersbrief en organiseert woensdagavond 21 oktober een inloopavond om 19.30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk-Brug. Meer informatie is te vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl/vluchtelingen.

Gastvrij

Burgemeester Van der Kamp: “De opvang van een grote groep mensen, die huis en haard hebben achtergelaten, zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van heel Nederland. Als gemeente willen we hieraan bijdragen. De gemeenteraad heeft ook aangegeven dat wij een gastvrije gemeente willen zijn. We kunnen niet zonder vrijwilligers en andere hulp om de opvang succesvol te laten verlopen. Ik weet zeker dat die hulp er vanuit de gemeenschap ook komt. De maatschappelijke kracht van ons allemaal is van onschatbare waarde. Wees daarom gastvrij en behulpzaam waar u kunt.”

Bron: gemeenteThere are no comments

Add yours

X