Reeuwijk-Dorp’s bereikbaarheid onder de loep: Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen in discussie

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zetten zich in voor een verbeterde bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp, maar stuiten op verdeelde meningen binnen de inwoners. Sinds 2021 werken beide gemeenten samen om de verkeersveiligheid op de Brugweg te verbeteren en de ontsluiting van Reeuwijk-Dorp te optimaliseren.
Volgens de dorpsvisie van het wijkteam Reeuwijk-Dorp is de huidige bereikbaarheid echter geen urgent probleem, wat in contrast staat met de visie van de gemeenten. Het wijkteam benadrukt dat er weinig draagvlak is onder de inwoners voor een nieuwe weg naar Reeuwijk-Dorp. Zorgen leven met name over de mogelijke toename van sluipverkeer als gevolg van een nieuwe route. Een actiegroep overweegt zelfs juridische stappen tegen het voorgestelde plan.

Op 7 februari 2024 heeft Maria Dorresteijn, sprekend namens het wijkteam Reeuwijk-Dorp, de gemeenteraad ingelicht over de bezwaren van de inwoners. Zij benadrukte dat de focus moet blijven liggen op de oorspronkelijke doelstelling van het verbeteren van de fietsveiligheid op de Brugweg. Het wijkteam wijst erop dat de verkeersoverlast op de Brugweg reeds verminderd is doordat vrachtverkeer regelmatig alternatieve routes, zoals de Tempeldijk, kiest.

Hoewel de gemeenten streven naar een betere bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp, laat het gebrek aan draagvlak onder de inwoners zien dat er nog aanzienlijke uitdagingen zijn die moeten worden overwonnen. De discussie over de beste aanpak om zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid te verbeteren, blijft onverminderd voortduren.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank