Verkeersveiligheid en verkeersenquête op basisschool Willibrord/Miland

Woensdag 9 maart j.l. hadden we belangrijk bezoek. Wethouder Dhr. Kees Oskam kwam samen met leden van de gemeentelijke werkgroep voor verkeer de uitkomsten van de door ons gehouden verkeersenquête in ontvangst nemen.  Om 8.30 uur werd hij ontvangen door de leerlingenraad, verkeerswerkgroep Willibrord, vertegenwoordigers brigadiers, voorzitter ouderraad en de directeur van de school, Wil Nicolaas.
Samen met de leerlingenraad is er verteld over de enquête en dat we altijd op school op zoek zijn naar hetgeen dat goed gaat en datgene dat beter kan. We hebben verteld dat we het belangrijk vinden dat leerlingen zelfstandig en veilig in het verkeer kunnen zijn. Vorig schooljaar ontvingen we het vignet “School op Seef” en we gaan door met de lessen verkeer bij alle leerlingen groep 1 tot en met 8.
De verkeersenquête geeft inzicht naar de verkeersveiligheid als het gaat om de route van huis naar school. De enquête geeft vele suggesties en daarvan hebben we een top 3 gemaakt. Onze wensen zijn:
* zebrapad bij de oversteek waar de verkeersbrigadiers staan
* het pad naast de school een blijvend voetpad te laten zijn en waar niet gefietst wordt.
* een hekje daar waar het pad naar de vijver toegaat.
De wethouder was enthousiast en heeft uitleg gegeven dat hij de uitkomsten van de enquête gaat bestuderen en met de raad in overleg zal gaan. Dit zou enige tijd duren en hij was enthousiast over onze inzet naar verkeersveiligheid. We hebben hem ook uitgelegd dat veiligheid in het verkeer een zaak is van samen doen. Je kunt het niet alleen en het vraagt actie van ons allemaal. Met elkaar (leerlingen, ouder(s), verzorger(s), verkeersbrigadiers, medewerkers, wijkbewoners, dorpsgenoten, de wethouder, ambtenaren en gemeenteraadsleden) gaan we voor een veilige omgeving waar we ons kunnen bewegen. We hebben de wethouder bedankt voor zijn komst en een doosje bonbons gegeven. Daarbij hebben we gezegd dat velen gelukkig worden van het eten van chocola en dat iedereen gelukkig wordt van verkeersveiligheid.

FullSizeRender (1)

 

FullSizeRender

FullSizeRender (2)

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie