Vloektablet te bewonderen tijdens tentoonstelling

Afgelopen donderdag is in het Archeologiehuis te Alphen aan den Rijn (naast Archeon) een tentoonstelling geopend over Romeins Bodegraven. Onder andere de vervloekingstablet die is gevonden in de buurt waar nu een supermarkt te vinden is wordt daar tentoongesteld. Hoewel op een overgeleverde Romeinse wegenkaart geen aanwijzingen te vinden zijn voor een Romeinse nederzetting rond het huidige Bodegraven, laten bodemvondsten zien dat er een fort gestaan moet hebben. Het poortgebouw dat in de afgelopen decennia door leden van de AWN-afdeling Rijnstreek en de Historische Kring Bodegraven is opgegraven, is door de grote hoeveelheid houtresten vrijwel uniek in zijn soort. Over de vorm van het fort waar deze poort naartoe leidde, wordt nog druk gediscussieerd. In de tentoonstelling worden de verschillende theorieën belicht.
Naast de kampementresten kent Bodegraven nog drie bijzondere losse vondsten: een ruiterhelm die zich in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevindt, een vervloekingstablet en een stuurriem.

Het vloektablet kwam in 2000 aan het licht en werd aangekocht door Museum Het Valkhof in Nijmegen. Dankzij een bruikleen van datzelfde museum zal het nu in deze tentoonstelling te zien zijn. Hoewel dit soort platen in het Romeinse Rijk vaker voorkomen, was dit de eerste ontdekking in Nederland. Een vervloekingstablet, ofwel een tabula defixionis, bevatte verwensingen of bezweringen, die bedoeld waren om iemand te laten treffen door bovennatuurlijke krachten.

De stuurriem is gebruikt op een platbodem en zal in deze tentoonstelling voor het eerst aan het publiek worden getoond. De tentoonstelling is de derde in een serie van vier en is te bekijken van 18 maart tot en met 3 juli 2016.

Vloektablet

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie