WhatsAppBuurtgroepen Bodegraven-Reeuwijk – update februari 2016

Hieronder een update over de WhatsAppBuurtgroepen Bodegraven-Reeuwijk. Dit item is ingestuurd door de groep zelf.
WEBPAGINA

De webpagina over WAPB gaat zoals het er naar uitziet deze week live! We zullen in de social media ook aandacht schenken hier aan. Hopelijk melden zich dan nóg meer WhatsApp-groepen! Ik weet dat er nog een aantal in oprichting zijn, dus dat is mooi!

 

BORDEN
Tijdens de info avond is gesproken over het plaatsen van borden. Er is verzocht of er bij de ingangen van de kernen borden konden komen.  Deze vraag is, zoals toegezegd intern uitgezet. De collega’s van de buitenruimte en verkeerszaken geven aan dat de gemeente terughoudend is met het plaatsen van borden in zijn algemeenheid. Dat wil zeggen dat we het aantal borden in onze gemeente willen verminderen. Vanuit die gedachte gaan we als gemeente geen WABP-borden beschikbaar stellen. Dat betekent ook dat als inwoners/wijkteams zelf borden aanschaffen, de gemeente deze niet plaatst in de openbare ruimte. Het staat eenieder vrij om zelf bordjes op eigen grond te plaatsen. Of spandoeken (https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/spandoeken-ophangen/formulier).

 

GRATIS STICKERS

Om de kenbaarheid in de wijk te vergroten, draagt de gemeente zorg voor reflecterende stickers. Elke beheerder kan een aantal van deze stickers ontvangen, om uit te delen aan de deelnemers van de App-groep. Graag ontvang ik van de beheerders met interesse een mailtje met adres en aantal deelnemers (we zullen geen afgepaste aantallen doen, maar laten ruimte voor groei!).

 

LICHTBORDEN

Er wordt een aantal lichtborden geplaatst in de gemeente. Deze borden zullen ook  ingezet worden om bekendheid te geven aan de WhatsApp-Buurtgroepen.

 

BIJEENKOMST

Er werd door de aanwezigen van de info avond voorgesteld om 3 of 4 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle beheerders van WhatsApp-Buurtgroepen. De gemeente heeft de intentie om een dergelijke bijeenkomst voor de zomervakantie te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen onderling tips uitgewisseld worden en kunnen zaken eventueel afgestemd worden.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie