Gemeentehuis1-test-3135

Samenvatting gemeentepagina week 11/woensdag 13 maart

Hierbij een samenvatting van de gemeentepagina van week 11 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Klik op de titel en je krijgt een doorverwijzing naar het bericht. Dit artikel betreft alleen een kleine samenvatting.

Wil je de gemeentepagina in z’n geheel lezen in een PDF bestand?  Weeknummer 10 van de gemeentepagina vind je (straks) hier

Hulp bij het stemmen

Op 20 maart 2019 vinden de gecombineerde Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen plaats. Het is niet voor iedereen even makkelijk om te kunnen stemmen. Gelukkig zijn er meerdere manieren waardoor u toch nog kunt stemmen.

Wij zoeken nog tellers voor de komende verkiezingen

Ken jij of ben jij iemand van 18 jaar of ouder die tegen een vergoeding van 35 euro ons wil komen helpen op 20 maart? Meld je dan aan via onze website of via verkiezingen@ bodegraven-reeuwijk.nl.

Programma Huis van Alles

In ieder dorp is een Huis van Alles. Het complete programma van alle locaties vindt u op de website www.buurbook.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@samenwelzijn.nl of 0172 61 45 00. Hieronder hebben we een paar activiteiten uitgelicht die deze week plaatsvinden.

Chauffeurs tijdens verkiezingen

Tijdens de voorbereidingen voor de verkiezingen is er geconstateerd dat er twee stembureaus minder geschikt zijn voor ouderen of mensen met een handicap. Daarom bieden wij als gemeente aan om mensen met een beperking van huis uit te vervoeren naar het stembureau en weer terug naar huis.

Reanimatiecursus met AED

Het dorpsteam van Reeuwijk-Dorp organiseert een reanimatiecursus met AED voor geïnteresseerde bewoners van Reeuwijk-Dorp, Tempel en het buitengebied. Er zijn in eerste instantie drie cursusavonden ingepland. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan worden eventueel meer avonden ingepland.

Doe mee aan de duurzame huizenroute

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk organiseert dit jaar opnieuw een duurzame huizenroute. Op zaterdag 18 mei zullen diverse inwoners hun huis openstellen voor geïnteresseerden om te laten zien wat voor duurzame maatregelen zij al hebben getroffen. Nu zoeken we nog inspirerende voorbeelden!

Spreekuur wethouder Inge Nieuwenhuizen op vrijdag 15 maart van 13.00 – 14.00 uur 

Vrijdag 15 maart houdt onze wethouder Inge Nieuwenhuizen weer een inloopspreekuur in het Huis van Alles in Reeuwijk-Brug. Aanmelden hoeft niet. U kunt bij de wethouder terecht met uw ervaringen en ideeën. Zij hoort graag van u wat er zoal leeft!

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Bouwen en verbouwen week 11 Gemeente

Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Openbare orde en veiligheid week 11

Bekendmaking Wet geluidhinder

Nadere regels en beleidsregels sociaal domein 2019

X