WhatsApp Image 2019-05-22 at 09.49.55

AED actie voor Reeuwijk-Dorp

Twee jaar geleden is de bouw begonnen voor een klein nieuw wijkje aan het Kerkvliethof in Reeuwijk-Dorp, inmiddels zijn de 9 woningen bewoond. De meeste gezinnen zijn import en willen graag integreren met de huidige inwoners. Als geste naar de rest van het dorp willen de nieuwe dorpsbewoonsters Conny de Hey en Inge Neeft een mooi gebaar maken naar de oude bewoners van Reeuwijk-dorp.
Conny de Hey kwam al snel op het idee om een actie op te starten voor een AED in Reeuwijk-dorp. “Ik zelf kom uit de zorg en ik begreep dat er nauwelijks AED’s zijn in Reeuwijk-dorp. Ik vind dat een AED in alle gemeenschappen moet hangen, simpelweg omdat we weten dat met een AED en burgerhulpverlening er levens gered kunnen worden’. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator en is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

“Aangezien er ook geen Huisartsenpost is in Reeuwijk-dorp, is het apparaat des te meer hier nodig!” Het doelbedrag is €2735,- en er is nu €1445,- opgehaald, AED fabrikant Phillips doet nog een bijdrage van €1073,-, dus dan hebben we nog €1290,- nodig”, aldus Conny de Hey. Nieuwe wijkbewoonster Inge Neeft heeft Conny aangeboden om de actie vorm te geven en is druk in de weer om het geld in te zamelen, vooral middels flyers door de hele omgeving.

Voor meer informatie en/of een donatie kan men terecht op de actiepagina op de website van buurtaed of stuur een mail naar inge@neeft.com. De actie duurt nog tot 30 mei.


De initiatiefneemsters voor de buurtAED in Reeuwijk-DorpX