Bodegraafse Frans en Elise zoeken geïnteresseerden lokaal wooninitiatief voor lichamelijk gehandicapten

In deze tijd als jongere aan een woning komen is ontzettend lastig, zo niet bijna onmogelijk. Deze zoektocht is nóg zwaarder wanneer je lichamelijke handicaps hebt. Bodegravers Frans en Elise van den Dikkenberg-Rijnbeek weten hier alles van. Hun zoon Ben (22) zou graag op termijn verhuisplannen maken richting een eigen woning, net zoals elke jongvolwassene. Vanwege zijn intensieve zorgvraag vist hij echter telkens achter het net. Frans en Elise brainstormen over een oplossing en zoeken hiervoor naar mensen die in aanmerking komen voor een begeleide woongroep in het dorp. 
‘’Vanwege zijn intensieve zorgvraag kan Ben niet anders dan begeleid wonen’’, aldus Frans en Elise. ‘’Wat blijkt; er zijn in ons dorp én omliggende gemeentes meer dan genoeg wooninitiatieven voor mensen met een geestelijke beperking. Mensen met lichamelijke beperkingen, zoals Ben, vissen echter achter het bekende net’’, leggen ze uit.

De situatie

‘’Helaas is de onmogelijkheid om op jezelf te kunnen wonen als gehandicapte een gegeven in heel Nederland. Dat roept grote problemen op. Neem bijvoorbeeld ouders die op een leeftijd komen waarop ze de zorgvraag voor hun kind niet meer goed aankunnen. En begrijp me niet verkeerd, Frans en ik zouden Ben heel graag tot in lengte van dagen bij ons houden. Net zoals zoveel ouders van kinderen met een handicap. Dat is echter niet realistisch. Bovendien gaan we dan ook voorbij aan de wensen van deze kinderen zelf die ook graag op zichzelf zouden willen zoals iedereen en een zo normaal mogelijk leven zouden willen leiden voor zover de handicaps hen dat toelaten’’, aldus Elise.

‘’Waar het dan meestal op neerkomt, is dat zo’n jongere in een wooncentrum als bijvoorbeeld De Bruggen (Zwammerdam) geplaatst wordt. Daar kan namelijk aan de intensieve zorgvraag worden voldaan. Heel jammer, want deze jongeren willen ook deel uitmaken van ons dorp. Zij willen niet weggestopt worden, maar midden in de samenleving wonen net zoals de meeste mensen’’, vertellen Frans en Elise.

Lokaal initiatief

‘’Jammer genoeg is er dus ook in ons dorp geen enkele woonvoorziening voor deze gehandicapte mensen. Als oplossing denken wij aan appartementen met een slaapkamer, badkamer, woonkamer, klein keukentje en een gezamenlijke ruimte voor alle bewoners waar gezellig gekookt kan worden en waar men bij elkaar kan zitten. Over realisatie van deze omgeving zijn we al aan het brainstormen. Vervolgens is het natuurlijk zaak om op zoek te gaan naar mensen die ook baat hebben bij zo’n woonplek. Wij hebben daarom besloten de “stoute” schoenen aan te trekken en te kijken of wij een groep mensen bij elkaar kunnen krijgen die zich willen aansluiten bij zo’n woongroep. We denken aan een groep van ongeveer tien man. Tegenwoordig is het in verband met de privacywet erg lastig om mensen te vinden die hiervoor in aanmerking komen. Je kunt namelijk geen informatie krijgen van de thuiszorgorganisaties of huisartsen. Ook via de gemeente is dit niet toegestaan.

We kunnen dus niet anders dan de media opzoeken en zo kijken of mensen samen met ons openstaan om dit avontuur aan te gaan. Deze jongeren verdienen een kans om ook een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden. We hopen op veel respons zodat we ook deze jongeren kunnen helpen om begeleid zelfstandig te wonen!’’, roepen Ben’s ouders op. 

Komt dit wooninitiatief voor jou als geroepen? Mail je naam en contactgegevens naar info@rebonieuws.nl. Wij zullen deze doorgeven aan initiatiefnemers Frans en Elise van den Dikkenberg-Rijnbeek.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank