collage-

De gemeentepagina van deze week

Bekijk hier de gemeenteberichten van deze week. Klik op het bericht om het te lezen!
Inwonersbijeenkomsten over huisvesting van arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wonen en werken veel arbeidsmigranten. De gemeente onderzoekt ‘kaders en oplossingsrichtingen’ hoe zij de huisvesting van deze mensen het beste kan realiseren. De betrokkenheid van inwoners en ondernemers is voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders belangrijk.

Doorfietsroute kans voor Raadhuisweg/Zoutmansweg

De afgelopen periode is er door de provincie, de gemeente Gouda en onze gemeente gewerkt aan een onderzoek naar een doorfietsroute tussen Gouda en Bodegraven. Parallel hieraan loopt het ontwerptraject voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Er worden twee scenario’s afgewogen: één zonder doorfietsroute en één met doorfietsroute, waarbij er naast een vrijliggend pad meer ruimte op de weg komt voor de fietsers. De gemeente besluit voor het zomerreces over het definitief ontwerp.

Centrum Bodegraven krijgt gewenste verfraaiing en vergroening

Een gezelliger en levendiger centrumgebied van Bodegraven. Volgend jaar kan dat een feit zijn nu het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot uitvoering van de plannen van de inwoners-initiatiefgroep ‘Hart in Bodegraven’ en landschapsarchitect Timo Cents. Met ‘dorpse elementen’ als bomen, groen en aangename verblijfplekken in de juiste maat en schaal wordt een mooier, sfeervoller en groener centrum geschapen. Ingrediënten die bijdragen aan de gewenste extra gezelligheid voor inwoners, toeristen en ondernemers. “Het centrum wordt leuker voor ons allemaal”, zo vat wethouder Inge Nieuwenhuizen de ingrepen samen.    

“Contouren smallere Markstraat nu al zichtbaar”

Projectleider Andy Jansen en uitvoeringscoördinator Peter Andersen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwachten dat eind van dit jaar of begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van de plannen. Peter: “We gaan na de inspraaktermijn de ontwerpen laten uitwerken in technische tekeningen en dan kan het aanbestedingstraject beginnen. 

“Waarde toegevoegd aan Bodegraven”

Wethouder Inge Nieuwenhuizen is blij dat ‘ras-Bodegravers’ aan de basis hebben gestaan van het ontwerp van de nieuwe centruminrichting. “Zij kennen de historie en het DNA van het dorp. Zij zien hoe je het dorpscentrum het beste zou kunnen verbeteren. Met passie en energie hebben zij het plan voor de openbare ruimte ontwikkeld. 

“Het is gelukt”

De leden van de initiatiefgroep Hart in Bodegraven hadden kippenvel toen zij hoorden dat de college had ingestemd met ‘hun’ plan. Woordvoerder Han Koevoets: “Het is gelukt. Je neemt als groepje inwoners het voortouw en dan is het geweldig dat onze ideeën voor een sfeervoller en groener centrum worden gerealiseerd. 

“Verstening maakt plaats voor meer groen”

Landschapsarchitect Timo Cents ziet een dorpscentrum van Bodegraven dat behoorlijk is versteend en is volgeplaatst met bebording en verkeerstechnische zaken. “Dat is zonde, want er staan prachtige gebouwen. Als we de inrichting van de openbare ruimte gaan herschikken, komen die gebouwen, pleinen en stegen beter tot hun recht. 

 X