hartinbodegraven_def (1)

De initiatiefgroep Hart in Bodegraven maakt de balans op

In de afgelopen zes weken waren er uitsluitend enthousiaste, leuke en positieve reacties op de plannen voor herinrichting openbare ruimte centrum Bodegraven. De plannen waren door de initiatiefgroep tentoongesteld op het Raadhuisplein.
Inwoners konden dinsdag voor het laatst persoonlijk uitleg krijgen over de ontwikkelingen voor een mooi, sfeervol en groen Hart in Bodegraven. Na het bezoek van de wethouder afgelopen zaterdag kregen dinsdag ook raadslid Robin Kersbergen en een bestuurslid BOV toelichting over het ontwerp en de voortgang. Op hun vraag hoe de plannen zijn ontvangen bij de inwoners was het antwoord van de initiatiefgroep: “als je de balans opmaakt kun je niet anders constateren dat Bodegravens blij zijn met de ontwikkelingen en er is sympathieke waardering voor het initiatief”. Komende maanden zal nog veel werk verzet moeten worden om realisatie voorjaar 2021 mogelijk te maken. Samen met de architect is de gemeente nu aan zet.

De initiatiefgroep gaat zich richten op de tweede deel van de ontwikkeling. Dat is de Oude Markt, het kerkplein met directe omgeving waaronder het Voorplein. Het college wil dit graag in lijn en aansluitend op de plannen ontwikkelen en indien mogelijk realiseren. Er ligt een eerste ontwerp met meer groen rond de kerk en een mooier open kerkplein. Dat was al onderdeel van het totaalplan voor een Hart in Bodegraven. Parkeren in dit gebied vraagt een zorgvuldige afweging bij de uitwerking. De initiatiefgroep heeft een eerste idee bedacht waarbij er geen beperkingen zijn voor de aanwezige parkeercapaciteit. Ook zijn er initiatieven om het bijzondere oude en karakteristieke parkje, ooit een begraafplaats, achter de kerk opnieuw in te richten. De Stichting Historische Kring Bodegraven heeft hiervoor ondersteuning gekregen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Het gebied rondom de kerk kan daarmee samen met de herinrichting van het kerkplein een authentiek stukje Bodegraven worden dat voor een bezoek bijzonder aantrekkelijk zal zijn.

Ingezonden berichtX