Definitief streep door arbeidsmigrantenhotel naast Vrijeveld

Er komt definitief geen arbeidsmigrantenhotel op bedrijventerrein Groote Wetering, naast woonwijk Vrijeveld. Dat heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten in zijn vergadering van 27 maart 2019. Tijdens de vergadering kwam het tv-programma De Monitor beelden maken voor een uitzending. De Monitor is een onderzoeksjournalistiek programma van de KRO-NCRV.
Gebrek aan communicatie

Het college van burgemeester en wethouders en de huisvesting van arbeidsmigranten blijven een ongelukkige combinatie. Beter gezegd: de gemeente en de communicatie met haar inwoners. En dan vooral het gebrek daaraan. Het beeld dat bij inwoners blijft hangen is dat dit college in het geheim met grote ondernemers een-tweetjes onderhoudt en de inwoners voor voldongen feiten plaatst.

Geschonden vertrouwen

De achterkamertjespolitiek over de arbeidsmigrantenhotels is daar het wrange voorbeeld van. Eerder opereerde het college al ongelukkig bij de reconstructie van de Raadhuisweg-Zoutmansweg en het Loetje-restaurant in Reeuwijk. De harmonisatie van het sportbeleid sleept zich ook al sinds de samenvoeging van Bodegraven met Reeuwijk in 2011 voort. Nog zo’n geval waar het college het vertrouwen volledig verspeelde. In dit geval bij de buitensportverenigingen, maar er zijn meer voorbeelden. 

Belangenbehartiging

Inwoners pikken zo’n houding niet. Die laten zich niet misleiden. Zij verenigen zich om hun belangen te behartigen. Bodegraven spreekt is zo’n belangengroep. Die haalde in de achterliggende periode 1.059 handtekeningen op om de hotels voor arbeidsmigranten naast hun deur tegen te houden. De houding van het college om bij verzoeken op basis van de Wet Openbaar van Bestuur (WOB) te vertragen en documenten achter te houden, hielp ook niet om het vertrouwen te vergroten. Namens de belangengroep overhandigde Levi Hoogendoorn de handtekeningen aan Christiaan van der Kamp als voorzitter van de gemeenteraad. 

‘Kapitale fout’

Al in de raadsvergadering van 14 november 2018 kwam het college met een mea culpa. ,,Dit had anders gekund én gemoeten. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor deze gang van zaken’’, verklaarde burgemeester Christiaan van der Kamp namens het college. Verantwoordelijk wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) sprak over een ‘kapitale fout’. Op dat moment was voor de buitenwereld nog niet bekend dat wethouder Jan-Leendert van den Heuvel (SGP) de grond voor Vrijeveld verkocht aan de projectontwikkelaars zonder hen op de hoogte te stellen van de plannen voor het Polenhotel. Dat werd pas duidelijk nadat de bewoners inzicht kregen in de moeizaam verkregen documenten. Ook nu ging Knol weer door het stof: ,,Die schuld herhaal ik nog een keer. We hadden de bewoners en de gemeenteraad eerder moeten informeren. Er mag geen beeld ontstaan van achterkamertjespolitiek’’.

Interactieve bijeenkomsten

Voor het college betekende dit blijkbaar geen leermoment. Het kwam niet met de door de gemeenteraad gevraagde kaders, maar met een procesvoorstel. Dat dirigeerde de gemeenteraad richting papierversnipperaar. Uiteindelijk toonde de gemeenteraad zich eensgezind in wat er nu wel moet gebeuren, namelijk: op korte termijn interactieve bijeenkomsten te organiseren met alle betrokken partijen die zich hiertoe hebben aangemeld of gaan aanmelden om het gesprek te voeren over de oplossingsrichtingen en bijhorende kaders onder leiding van een extern onafhankelijk procesbegeleider. Een proces dat meerdere maanden gaat vergen.

Opgelucht naar huis

De toekomstige bewoners van Vrijeveld konden na afloop van de gemeenteraadsvergadering opgelucht naar huis, want de motie van VVD, CDA en CU werd met meerderheid van stemmen aangenomen. En dat betekende dat er definitief een streep gaat door Groote Wetering als locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

X