Dieter Möckelmann wil verkeersveiligheid Zoutmansweg – Raadhuisweg verbeteren

CDA Bodegraven-Reeuwijk wil de verkeersveiligheid van de Reeuwijkse Zoutmansweg tot de Raadhuisweg bevorderen. Dieter Möckelmann stelt voorop dat er al veel goed is, maar het belangrijk blijft om verder te ontwikkelen waar mogelijk. De fractie ziet meerdere verbeterpunten en hoopt hierop binnen twee weken terugkoppeling te ontvangen vanuit het college.




Met zijn vragen aan het college richt Dieter zich op de wegversmallingen op de Raadhuisweg en Zoutmansweg, de hekjes op het ‘pad van alles’ en de oversteekplaats bij de Einsteinstraat tussen Reeuwijk en Gouda.

‘’Door de hekjes op het ‘pad van alles’ maken mensen met een rolstoel, kinderwagen of scootmobiel noodgedwongen gebruik van de rijbaan. Bij de oversteekplaats aan de Einsteinstraat geldt een snelheidsregel van 50 km/h. Voor zo’n punt is dit eigenlijk te snel. Waar de naderingssnelheid bij een oversteekpunt normaal daalt, gebeurt dat hier niet. Op basis van dit soort feiten constateren wij dat er werk aan de winkel is. Met kleine aanpassingen kunnen we een veiligere verkeerssituatie realiseren.’’, legt Dieter uit.

‘’Hoewel er al veel goed is na de reconstructie van de weg, blijft het belangrijk om te kijken naar wat wél kan. Inmiddels heeft er tussen de Raadhuis- en Zoutmansweg een drietal verschillende ongelukken plaatsgevonden. Verbetering blijkt dus noodzakelijk. Om ongevallen in de toekomst te voorkomen, blijven we oplettend en doen wij er alles aan om mogelijke extra risico’s weg te nemen. We beginnen nu dus bij de genoemde punten.’’, aldus Dieter.

‘’Het college kan deze punten nu doornemen. Over twee weken is de raadsvergadering. In de tussentijd hoop ik terugkoppeling te ontvangen, zodat wij weten waar we staan. Ik zal zeker achter een termijn aangaan.’’, vertelt Dieter.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank