Digitale discussiebijeenkomst over Participatieverordening

Hoe wilt u dat de gemeente u betrekt bij plannen of besluiten? Doe mee aan de digitale discussiebijeenkomst over Participatieverordening!
De gemeenteraad is bezig met het opstellen van een participatieverordening. In deze verordening komt te staan in welke situaties en op welke manieren inwoners, bedrijven en organisaties kunnen meepraten over te ontwikkelen plannen of te nemen besluiten.

De gemeenteraad vindt het erg belangrijk dat belanghebbenden zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk kunnen meepraten over plannen of besluiten. Maar om een nog beter beeld te krijgen hoe inwoners, bedrijven en organisaties daar zelf naar kijken, wil de gemeenteraad graag een digitale bijeenkomst houden. Centraal staat de vraag: wat moet er volgens u in een participatieverordening komen staan?

Wanneer: dinsdag 30 maart

Tijdstip:  19.30 – 21.00 uur

Hoe: digitaal via Teams

Om iedereen enigszins de kans te geven het woord te voeren kunnen er maximaal 50 deelnemers zich inschrijven voor deze avond.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze digitale bijeenkomst via de Postbus Griffie: griffie@bodegraven-reeuwijk.nl

Ná aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en krijgt u een digitale uitnodiging toegestuurd voor een ‘Teams’-bijeenkomst. Verder ontvangt u ná aanmelding nog een korte vragenlijst zodat u zichzelf al kunt voorbereiden voor deze avond.

Vragen?

Heeft u vragen over deze avond dan kunt u contact opnemen met Johanneke Blom van de Griffie: griffie@bodegraven-reeuwijk.nl

Bron: Gemeente

X