Elkaar vinden in concrete stappen klimaatverbetering

blank

“Als gemeente willen wij verder komen qua duurzaamheid en klimaat dan alleen maar papieren ambities en beleid. We willen concrete stappen zetten en resultaten boeken,” aldus wethouder duurzaamheid Jan Leendert van den Heuvel. “Zoals de bezoeken aan huishoudens met een lager inkomen waarbij direct energiebesparende maatregelen worden aangebracht. Juist in het kader van dat ‘geen woorden maar daden’ zijn we blij dat wij samen optrekken met Mijn Klimaatpartij.” Voorzitter Bram Tack haakt in: “Wij hebben onze politieke laag eraf gehaald en zijn in wezen een actiebeweging die eveneens met concrete stappen resultaten wil boeken om het klimaat te verbeteren. Want daar moeten we echt mee aan de slag als je de grote opgaven voor Nederland ziet.”

blank


De handen uit de mouwen steken, zoals de wethouder het omschrijft. “Neem het isolatieprogramma dat wij als gemeente met subsidie van de Rijksoverheid zijn gestart. Inmiddels hebben we meer dan 1100 huishoudens in Bodegraven-Reeuwijk kunnen helpen door ter plekke energiebesparende maatregelen te plaatsen. Dan gaat het om maatregelen zoals radiatorfolie en -ventilatoren, tochtwering, isolatie van leidingen etc. Gevolg is dat de energierekening voor de bewoners meteen omlaag gaat, met een verwachte besparing per huishouden van wel honderden euro’s per jaar! Met deze actie willen we, bovenop het streven van 1250 huishoudens, nog zo’n 220 huishoudens extra bereiken.”

“Ook bij andere initiatieven, waaronder de gemeentelijke energiecoaches, ons energieloket het Duurzaam Bouwloket, maatregelen voor wateropvang en vergroening van de openbare ruimte en particuliere tuinen, boeken wij fraaie successen. Er zijn vele organisaties en burgeninitiatieven binnen onze gemeentegrenzen die dezelfde doelen qua energiezuinigheid, duurzaamheid en klimaat- en natuurverbetering proberen te behalen. Het is mooi dat de gemeente en Mijn Klimaatpartij elkaar nu vinden in onder andere de meet-ups die in 2024 op het programma staan.”

Meet ups over klimaatthema’s

Bram Tack legt uit: “We hebben al een achttal meet ups gestart, bijvoorbeeld over groene daken/gevels, elektrische deelauto’s, schoolmoestuinen, het beperken van kunstmest, ruilen en delen van goederen en het planten van bomen. Voor elk thema nodigen wij inwoners, bedrijven en specialisten uit om een werkgroep te vormen die niet alleen die meet up voorbereidt, maar het thema zeker tot 2030 actief op de agenda houdt. Iedereen kan thema’s aanreiken. Voor dit jaar hebben wij de gemeente gevraagd om met onderwerpen te komen. Dat zijn biodiversiteit, energie opwekken, energie besparen en Fairtrade geworden.” 

Inwoners en bedrijven zijn van harte welkom om op zaterdag 2 maart de meet up ‘Groene gevels en daken’ in het kader van biodiversiteit bij te wonenDie vindt plaats van 10 tot 14 uur in de Klimaatwinkel in de Prins Hendrikstraat 10 in Bodegraven.

De andere onderwerpen staan voor juni, september en december 2024 als meet ups op het programma.

Gemeente werkt aan biodiversiteit

Jan Leendert van den Heuvel: “Het is mooi dat burgerinitiatieven ons als gemeenschap op verschillende gebieden (verder) op weg helpen. Zo hebben we iedereen hard nodig om onze omgeving te verduurzamen. Overigens niet alleen de inwoners, ook ondernemers, organisaties, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden, zoals de provincie en de waterschappen. Je ziet dat voor de aankomende meet up in het kader van biodiversiteit klimaatburgemeester Geertruid de Roos in overleg is met de gemeentelijke groenbeheerder om plekken te vinden waar extra bomen en struiken kunnen worden geplant. Daarnaast loopt er al jaren een programma voor bermbeheer, zodat de biodiversiteit toeneemt, wat weer positief bijdraagt aan het aantal insecten.”

Slagkracht van gemeenschap benutten

Bram Tack: “Er zijn zoveel terreinen waarop we onze zorg voor de aarde moeten verbeteren. Met de meet ups kunnen wij telkens een thema effectief aanpakken. De gemeente heeft ook nog eens extra deskundigheid en houdt het gemeenschappelijk belang voor ogen. We willen onze krachten met de gemeente bundelen. Dan kunnen we de benodigde klimaataanpak versnellen, want eerlijk is eerlijk: die gaat nu echt te traag. Soms zijn daar out of the box acties voor nodig. Zo is het Savelsbos bij Eijsden tot rechtspersoon verheven; het bos heeft officieel een stem in de discussie over natuurbehoud. Ik heb de droom dat we zoiets bijvoorbeeld ook voor natuurgebieden in en rond Bodegraven-Reeuwijk kunnen doen. We moeten creatief denken over natuurbehoud om succesvolle stappen te kunnen zetten.” 

Opwek van groene energie groeit razendsnel

De wethouder kijkt alvast vooruit naar een volgende meet up waarbij de opwek van energie aan bod komt. “In amper drie jaar is het aantal installaties met zonnepanelen bij inwoners en kleinere bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk gestegen van 2969 naar 6471 (opbrengst kleiner dan 15 kWh). Bij grotere installaties (groter dan 15 kWh) is er een stijging van 87 naar 225 in drie jaar tijd. Dat is een fantastisch resultaat voor de lokale opwek van groene energie. Er is nu ook groen licht voor boerenerfwindmolens. Er wordt daarnaast gekeken naar het winnen van warmte uit de Oude Rijn die door Nieuwerbrug en Bodegraven stroomt. Het is goed om alle verschillende kansen voor energie-opwek binnen ons gemeentelijk apparaat én binnen verschillende initiatieven zoals zo’n meet up te belichten. Er mag wat mij betreft geen concurrentie tussen initiatieven zijn. Iedereen die zich wil inzetten voor het klimaat is mijn vriend of vriendin!”

Oproep om initiatieven te bespreken

In dit licht is er de oproep van de wethouder en Bram Tack om mee te helpen. Jan Leendert van den Heuvel: “Heeft u zelf een initiatief? Of met de buren? Of wilt u hier eens over praten? Laat het ons weten!” Mail naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl. Of heeft u een goed idee, wilt u meedenken of wilt u een meet-up (mee)organiseren? Mail dan naar info@mijnklimaatpartij.nl.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank