Gymnasiumafdeling Kalsbeek College bestaat 25 jaar

Augustus, 1997: 18 leerlingen wandelen enigszins afwachtend het lokaal binnen: ‘Wie is die nieuwe juf? Wat kunnen we van haar lessen verwachten?’ ‘Die nieuwe juf’ mag deze eerste lichting gymnasiasten op het Kalsbeek College vanaf hun derde schooljaar Latijn en Grieks geven. Bij haar is er diezelfde spanning: een (bijna) nieuw gymnasium opzetten op het Kalsbeek College is een uitdaging, maar wel een heel erg leuke, die de juf destijds met enthousiasme is aangegaan! Vier schooljaren later verlaten de meeste van deze pioniers met een gymnasiumdiploma op zak de school. In die tussenliggende jaren hebben we samen onder andere de Romereis van de grond gekregen die toen zeer geslaagd was en al die jaren als succesnummer in het programma is gebleven.
Inmiddels is het 25 jaar geleden dat het gymnasium van start is gegaan op het Kalsbeek College locatie Schilderspark. De afdeling is nu niet meer weg te denken uit de school, levert ieder jaar bovengemiddelde resultaten bij de ‘klassieke’ examens en heeft tal van interessante projecten en excursies op het programma staan. Zo is er een jaarlijkse gymnasiumdag voor alle leerlingen van de afdeling door elkaar met een uitdagend competitief element en een thema waarop een afsluitende voorstelling wordt uitgekozen, zijn er excursies naar het Archeon, Xanten en Nijmegen, is er de mooie reis naar Rome in het voor-examenjaar en is er in datzelfde leerjaar een complete productie van een toneelvoorstelling met als uitgangspunt een klassieke tragedie, komedie of thema. Dat het een hechte afdeling is waar iedere leerling zich binnen de grote scholengemeenschap thuis en geaccepteerd voelt, blijkt wel uit het feit dat bij de gymnasiumdag altijd vele oud-leerlingen komen assisteren.

“Na 25 jaar is het de hoogste tijd voor een reünie”, vindt locatiedirecteur Han Koebrugge, die dit mooiejubileum met zoveel mogelijk oud-leerlingen en (oud-)collega’s wil vieren. De reünie vindt plaats op zaterdag 13 november vanaf 17.00 uur. Kom herinneringen ophalen, meld je aan en geef het door: www.kalsbeekgymnasiumreunie.nl. Tijdens de reünie krijgen de oud-leerlingen de kans om hun naam op de ‘Wall of fame’ te schrijven. Sinds een paar jaar mogen naar het voorbeeld van het ‘zweetkamertje’ van de Universiteit te Leiden in het huidige klassieke lokaal alle Kalsbeek-leerlingen die de afgelopen 25 jaar een gymnasiumdiploma hebben behaald, hun handtekening en diplomadatum op de muur zetten.

Docent Irene de Koning licht toe: “In Woerden geldt immers ook, wat in Leiden daar op één van de muren staat, geschreven door een examinandus in 1919: ‘Hic sudavit, sed non frustra!’ oftewel:  ‘Hier zweette men, maar niet tevergeefs!’. Wij zien er naar uit!”

Ingezonden bericht

 

 

X