Kinderboekenweek in Bodegraven-Reeuwijk

Met open mond luisteren de kinderen van basisschool het Vogelnest naar wethouder Elly de Vries. Zij leest hen in het kader van de Kinderboekenweek (5-16 oktober) voor. Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen, het gaat over ontdekken van de dierenwereld en de natuur. “Kinderen voorlezen is ontzettend belangrijk,” licht De Vries toe. “Niet alleen vergroot het de woordenschat, voorlezen leert kinderen ook goed te luisteren en zich te concentreren. Daarnaast geeft het ruimte aan hun fantasie. Daarbij heeft voorlezen effect op het zelfvertrouwen van kinderen.”

Eerder deze week was burgemeester Erik van Heijningen al te gast bij kindercentrum Waarder. Ook daar werd het stil toen de burgemeester begon met voorlezen. “Ik heb genoten van al die aandachtig luisterende kinderen! Het is niet alleen uitermate nuttig, maar ook heel leuk om voor te lezen.”

Waarom is er nu veel aandacht voor voorlezen?

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Bestaande achterstanden zijn verergerd en meer leerlingen kampen met verschillende soorten achterstanden. Begrijpend lezen is een van de aandachtsgebieden. Kleine aanpassingen, bijvoorbeeld het voorlezen van kinderen, kunnen grote effecten hebben op de opgelopen achterstanden. Voorlezen verrijkt de woordenschat van kinderen en draagt bij aan een beter taalgevoel en taalbegrip. Daarbij helpt het om een kind op jonge leeftijd te laten zien hoeveel plezier er uit lezen gehaald kan worden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente overlegt met scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties om een plan te ontwikkelen om de (corona gerelateerde) onderwijsachterstanden op scholen en kinderopvang met vereende krachten in te lopen. Het Nationaal Programma Onderwijs heeft hiervoor een tijdelijk extra budget beschikbaar. De gemeente wil samen met de betrokken partijen een nieuwe Lokale Educatieve Agenda opstellen, met nadruk op:

  1. Kansengelijkheid bevorderen
  2. Ouderbetrokkenheid vergroten
  3. Op creatieve wijze nieuwe activiteiten inzetten om taalachterstanden terug te dringen

Wat kunnen ouders, verzorgers, opa’s en oma’s doen?

Kinderen voorlezen komt met alleen maar voordelen voor zowel de ouder/verzorger als het kind. Het versterkt de band tussen de ouder/verzorger en het kind en het zorgt ervoor dat het kind interesse in lezen en verhalen krijgt. Het is bewezen dat kinderen die op jonge leeftijd regelmatig worden voorgelezen, later sneller zelf leren lezen en minder moeite hebben met spellen en begrijpend lezen. Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s kunnen voorlezen onderdeel maken van de dag. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. 

Hoofdfoto: Vogelnest in Bodegraven
Onderstaande foto is een impressie uit Driebruggen

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank