f8312cad-b74c-4f27-984f-881cc367601f

Korte- en langetermijnplannen voor de Vromade

De gemeente heeft korte- en langetermijnplannen voor de Vromade, het winkelcentrum in Broekvelden in Bodegraven. Zo wordt er gesproken over meer groen, een fietsenstalling, meer parkeerplaatsen en een betere laad- en losruimte. Op de lange termijn wordt gekeken naar een eventuele bundeling van de Goede Herderschool, de Speel en Werkhoeve en het Vogelnest in één gebouw op de plek van de sporthal.
Korte termijn

De korte termijnplannen zijn al globaal in kaart gebracht. Er is voorafgaand een inwonersavond en inwonerspanel georganiseerd waar meer dan 600 mensen op hebben gereageerd met suggesties. “Het heeft met groen te maken, het fietsparkeren, meer parkeerplaatsen, en we willen ruimte maken voor het laad- en losverkeer van de Jumbo.” aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen. Daarvoor zal de weg vanaf de Cortenhoeve, naast de Sporthal, worden doorgetrokken.

Komende maanden

“De bedoeling is om de komende maanden een definitief ontwerp uit te werken. In het najaar willen wij de plannen gaan realiseren. Als het ontwerp klaar is hebben we eerst nog een stukje participatie, om te horen wat betrokkenen zoals ondernemers van de plannen vinden.” vertelt Nieuwenhuizen. Deze participatie zal waarschijnlijk in de zomermaanden plaatsvinden.

“Het is belangrijk dat de focus niet alleen ligt op het centrum, maar ook op de Broekvelden. Er zijn te weinig winkels, de sfeer moet beter, het moet aantrekkelijker gemaakt worden en de openbare ruimte heeft invloed op het fietsverkeer. Wij proberen er nu wel druk op te zetten, het is een belangrijke voorziening in de wijk en ook voor mensen buiten de wijk. De kortetermijnplanne moeten er voor zorgen dat de komende tijd het centrum aantrekkelijk en leefbaar is en blijft en dat ondernemers daar goed kunnen ondernemen.” aldus Nieuwenhuizen.

Lange termijn: Scholen bundelen en woningen

De plek waar nu de sporthal staat wordt gezien als optie om drie scholen te bundelen in één gebouw. De scholen moeten uiteindelijk vernieuwd worden. “Er liggen kansen en mogelijkheden. Dat vergt ruimtelijk wel het nodige. Als je zo’n proces wilt, moet je toch een keer beginnen. De opbouw van de aanpak van de langetermijnontwikkeling van Bodegraven is heel belangrijk. Daar vragen we nu een voorzieningsplan voor aan de Raad.” aldus wethouder van den Heuvel. “Als je drie scholen samen kunt brengen in één gebouw ontstaat er ook meer ruimte, eventueel voor woningen. De scholen nemen namelijk best wat ruimte in. Dat zijn wel gedachten die spelen.” Er wordt gesproken over een termijn van zes tot negen jaar rondom deze langetermijnplannen.

 

X