Maandagavond 31 oktober weten we wie onze nieuwe burgemeester is!

Vanavond, maandag 31 oktober wordt in een speciale extra raadsvergadering de naam van de nieuwe burgemeester bekend gemaakt. Voor de functie hebben zich 21 sollicitanten gemeld. Onder hen 7 vrouwen en 14 mannen, in leeftijd variërend van 33 tot 62 jaar. Elf werken in het openbaar bestuur, de rest overwegend in het bedrijfsleven. De uitzending is vanavond vanaf 20.30 uur te volgen op BR6.nl en tv kanaal 45. 
 

De vertrouwenscommissie, samengesteld uit de negen fracties uit de gemeenteraad, heeft gesprekken gevoerd met de belangstellenden. Zij doen een voorstel aan de gemeenteraad, die vervolgens wordt voorgelegd aan de commissaris der koning Jaap Smit, die formeel de benoeming aanvraagt bij de kroon. Gebruikelijk is dat twee namen worden voorgelegd, waarbij de nummer een de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie.

 

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in januari 2023 in het ambt treden en volgt daarmee waarnemend burgemeester Erik van Heijningen op.

Agenda 31 oktober 2022

1. Opening en mededelingen voorzitter;

2. Vaststelling agenda;

3. Mededeling inzake de voordracht voor de benoeming van de burgemeester voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

Bij dit agendapunt zal worden medegedeeld wie er als nummer 1 op de voordracht van de gemeenteraad staat.

Voorafgaand aan de openbare mededeling vindt er een besloten raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad op voorstel van de vertrouwenscommissie zal beslissen wie er wordt voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank