Ondernemers schorten overleg met gemeente op

 De ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk schorten het overleg met de gemeente tot nader order op. Het bestuur van OPBR (OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk) stuurde op dinsdag 15 november een bericht naar het college van b en w waarin de redenen van het besluit worden toegelicht: “De afgelopen maanden achten wij ons als vertegenwoordigers van de ondernemers door u niet serieus genomen. Kennelijk acht u de rol van het lokale bedrijfsleven minder belangrijk. Afgezien van de disproportioneel verhoogde OZB waarmee onze gemeente tot de duurste van de regio gaat behoren.
Het bericht met de opzegging van de samenwerking werd daags na de OPBR-ledenbijeenkomst verzonden. Bij die bijeenkomst waren 15 van de 17 besturen van ondernemersverenigingen in onze gemeente vertegenwoordigd. “Zij ondersteunen deze toch vergaande stap,” zegt voorzitter van OPBR Jan Oostveen. Een aantal van de verenigingen kent vergelijkbare frustraties in het contact met gemeentebestuur. Oostveen: “In de vergadering werden diverse voorbeelden gedeeld: er wordt niet of veel te laat geantwoord, de gemeente trekt zich terug uit overleggen en zelfs gedane toezegging worden ongedaan gemaakt.”

Geen excuus

Dat de gemeentelijke organisatie in een transformatieproces zit na de reorganisatie van de ambtelijke top, is geen excuus volgens de voorzitter. “Als er één groep is die snapt hoe het is om onderbezet te zijn, zijn het de ondernemers wel. Maar wij weten ook dat dit geen vrijbrief is om je afspraken niet na te komen en niet of heel traag te reageren. Want dát is waar we het over hebben.”

Tijdig acteren

Oostveen noemt drie voorbeelden: “Eén: de aanstelling van een centrummanager wordt geschrapt, terwijl de ondernemers de door de gemeente gevraagde cofinanciering al maanden rond hebben. Als tweede noem ik het overleg over de verkeersproblematiek in Reeuwijk-Dorp. Deze is volledig terug bij af, omdat de gemeente de grote afwezige is in de overleggen. Het derde voorbeeld is het op de helling zetten van de toezegging voor een gezamenlijk onderzoek van OCB en gemeente naar de oostelijke parallelbaan langs de A12. Het gaat niet om geld, het gaat om het nakomen van je beloften. Om tijdig acteren als het nodig is.”

Eerst zien, dan geloven

De gemeentesecretaris liet eind vorige week weten dat het college zich in de navolgende week buigt over de opschorting van de overleggen. Het OPBR-bestuur gaat ervan uit dat de dialoog met het college zelf plaatsvindt. De opschorting duurt totdat OPBR constateert dat er afspraken nagekomen worden en de uitgesproken intenties om samen te werken ook inhoud krijgen. “Eerst zien, dan geloven. Van onze kant is altijd alert en zorgvuldig gecommuniceerd. Het college moet echt bewijzen dat wij weer constructief kunnen samenwerken.” In gevallen waarin de belangen van individuele ondernemers geschaad dreigen te worden wijkt OPBR van de opschorting af.

Bron: OPBR

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank