Ondertekening anterieure overeenkomst woningbouwproject Pastoriestaete

Op maandag 26 februari ondertekenden wethouder Dirk-Jan Knol en de directie van Pastoriestaete B.V. een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 35 royale, duurzame appartementen met eigen parkeerplaats in het centrum van Bodegraven. In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd die tussen de gemeente en de ontwikkelaar zijn gemaakt.
Veel Bodegravers wachten al geruime tijd op de plannen. De lange doorlooptijd van de procedures komt voort uit de zorgvuldigheid die voor een dergelijke ontwikkeling in het historisch centrum nodig is.

Met het plan wil A. Burggraaff sr. Iets moois en blijvends realiseren op de plek waar generaties lang door de familie werd gewoond en gewerkt. Planresult Rijnland uit Bodegraven begeleidt de ontwikkeling van het project en voert het integrale projectmanagement. In afstemming met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Pastoriestaete ontworpen door pmARCHITECT om comfortabel en toekomstbestendig wonen in het historische centrum van Bodegraven mogelijk te maken, met nieuwbouw die zich voegt naar de omgeving en de geschiedenis van de locatie.

De gedachte hierbij is dat veel Bodegravers van middelbare en hogere leeftijd in Bodegraven willen blijven. En vanuit overheidsperspectief wordt zo lang mogelijk thuis wonen bevorderd. Maar tegelijk is er weinig royale, goed gesitueerde en toekomstbestendige woonruimte beschikbaar. Daarmee stagneert ook de doorstroming vanuit de bestaande woningmarkt. Met de realisatie van Pastoriestaete willen de gemeente en de Pastoriestaete B.V. bijdragen aan het  op gang brengen van die overstap. De appartementen zijn voor de doelgroep 55+. Parkeren voor bewoners en bezoekers gebeurt in de parkeergarage onder het gebouw. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst is de realisatie van het project weer een grote stap dichterbij gekomen.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank