c54f19c3-ac5e-425c-ad7d-f97ecda971d7

Ondertekening Lokaal Sportakkoord

Vandaag, woensdag 3 juni, ondertekenen vertegenwoordigers van sportverenigingen en maatschappelijke (welzijn)organisaties en wethouders Dirk-Jan Knol en Kees Oskam de intentieverklaring voor het Lokale Sportakkoord. Dit Sportakkoord en de onderliggende nieuwe gemeentelijke Sport- en Beweegvisie vormen een stimulans om inwoners in beweging te krijgen én te houden. Gaan we die uitdaging met elkaar aan?
De intentieverklaring is de start van een intensieve samenwerking tussen alle verenigingen en organisaties op het gebied van sport, welzijn en bewegen. Onze gemeente telt vele sportverenigingen. Inwoners sporten bovendien in ruime mate, maar het kan altijd beter! Niet alleen omdat sport en bewegen goed zijn voor individuele gezondheid en welzijn, maar ook voor de samenleving als geheel. Te denken valt aan plezier met anderen, nieuwe sociale contacten, een inclusieve samenleving waar iedereen aan mee kan doen en preventie van zorgvragen en -kosten. Dit kan door op jonge leeftijd te beginnen met sporten en vervolgens de rest van je leven te blijven bewegen.

Wethouder Dirk Jan Knol ondertekent het sportakkoord

Martijn Verlaan, voorzitter van ESTO, tekent het sportakkoord

 X