Tegenslag voor De Kuil in Bodegraven

Sportcentrum De Kuil heeft met verschillende tegenslagen te maken gehad. Komende week, op maandag 27 maart, moet het gebouw een dag dicht, in verband met legionellabestrijding. Dat het tegenzit is natuurlijk vervelend voor de exploitant, Optisport, maar vooral voor de gebruikers van de sporthallen en het zwembad.
Los van de eerste opstartproblemen die bij nieuwbouw wellicht onvermijdelijk zijn, zijn er een aantal tegenslagen geweest waarbij de zorgen bij de sporthal het grootst waren. Er was er tegenslag in de vorm van een legionella uitbraak en een grote lekkage in de sporthal. De sporthal gaf de meeste zorgen. Optisport heeft hierover contact onderhouden met de gebruikers, maar ook de communicatie verliep niet optimaal. Wethouder Dirk-Jan Knol: “Ook bij de gemeente balen we vreselijk van de problemen in De Kuil. We willen een mooie sportvoorziening, waar de inwoners ook gebruik van kunnen maken.”

Legionellabestrijding

De aanhoudende forse legionellabesmettingen krijgt Optisport met de normaal effectieve methoden niet goed onder controle. Daarom is besloten om op maandag 27 maart de installatie chemisch te desinfecteren. Dit betekent dat sportcentrum De Kuil die maandag de hele dag is gesloten. De douches blijven daarna nog tien dagen buiten gebruik. Wethouder Knol: “Ik ben blij dat Optisport besloten heeft tot deze rigoureuze maatregel om de legionella te bestrijden en hoop van harte dat dit de problemen nu definitief verhelpt.”

Sporthal

In de kerstvakantie is er een lekkage in de waterleiding van De Kuil opgetreden. Daardoor is de vloer van de sporthal aangetast, waardoor er nu al een aantal maanden niet in gesport wordt. De gemeente werkt samen met de exploitant en de verzekering aan de snelste oplossing waarmee de zaak straks weer op orde is. Optisport verwacht dat de sporthal eind mei weer in gebruik is.

Publieke voorziening

De gemeente onderhoudt nauw contact met exploitant Optisport over sportcentrum De Kuil. Het gebouw is van de gemeente. Optisport huurt, beheert en exploiteert het. Er is inmiddels een lijst opgesteld van aandachtspunten die opgelost moeten worden. “Dit sportcentrum is een publieke voorziening,” stelt de wethouder. “Daarom voelen we als gemeente ook de plicht om onze inwoners te informeren over de stand van zaken. We vinden het heel vervelend dat mensen het sportcentrum nu niet ten volle kunnen gebruiken. We gaan er van uit dat Optisport alles zo snel en goed mogelijk weer op de rit krijgt.”

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank