Toren van de St. Willibrorduskerk verzakt  

blank

‘De fundering van de kerktoren is niet goed meer, waardoor de toren verzakt.’ Die boodschap brachten Gijs Hoogeveen (gebouwencommissie) en Jorden van der Haas (locatiebestuur) aan de parochianen van hun geloofsgemeenschap St. Willibrordus. Zij presenteerden op zondag 5 mei de uitkomsten van een onderzoek dat ruim twee jaar geduurd heeft. De conclusie: er is actie nodig, maar voordat er iets gebeurt, worden alle mogelijkheden én onmogelijkheden onderzocht

blank


Voor de meeste parochianen was het geen geheim dat er iets mis is met het kerkgebouw. Er zijn in het schip van de kerk op meerdere plekken scheuren ontstaan. Uit voorzorg waren al de glas-in-loodramen met de heiligen Barbara en Elisabeth verwijderd, zodat deze niet konden breken. De verwachting was dat deze scheuren door het verzakken van toren waren veroorzaakt en dat is nu bevestigd. De toren zakt van de kerk weg richting de Oude Rijn en neemt een stuk van het schip van de kerk mee. 

Gijs Hoogeveen wist te vertellen dat het zakken niet dusdanig snel gaat dat er acuut gevaar is of dat we binnenkort spreken van de ‘Scheve toren van Bodegraven’. Tegelijk is uit het onderzoek duidelijk geworden dat de fundering van de toren – bestaande uit houten palen – op sommige punten niet goed is en verslechtert. Op niet al te lange termijn is actie nodig om het verzakken te stoppen.

De toren houdt ook het locatiebestuur van de geloofsgemeenschap bezig. Jorden van der Haas gaf aan dat het bestuur alle mogelijkheden bekijkt. Restauratie van de fundering en van de toren zelf zijn waarschijnlijk een zeer kostbare zaak. Hij vertelde dat het locatiebestuur onder meer met het overkoepelende parochiebestuur, het bisdom en zeker ook de gemeente en de gemeenschap van Bodegraven in gesprek zal gaan. De kerk is een gemeentelijk monument én is een beeldbepalend gebouw voor het dorp. Pas als met iedereen is gesproken, wordt een besluit genomen over hoe om te gaan met de toren en de kerk.

De ruim zeventig aanwezige parochianen gingen uiteen in de hoop dat heel Bodegraven zich om haar toren zal bekommeren. In de komende maanden worden alle opties onderzocht en gaat de geloofsgemeenschap verder in gesprek. Wordt vervolgd!

Foto’s: Geloofsgemeenschap St. Willibrordus – Ingezonden bericht

blank

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank