Uitbreiding bedrijventerreinen naar Rijnhoek 2

Het college heeft bekend gemaakt welke locaties mogelijk het nieuwe bedrijventerrein in Bodegraven gaan herbergen. Het gaat om 13 ha om de huidige overvolle bedrijventerreinen te verlichten en ontwikkeling van bestaande bedrijven mogelijk te maken. De locatie ‘Rijnhoek II’ in het verlengde van het huidige Rijnhoek lijkt de meest kansrijke locatie.
Begin 2020 werd al het laatste kavel op een bedrijventerrein (Rijnhoek) verkocht. In juli 2021 waren alle panden op de negentien bedrijvenlocaties in de gemeente op een enkele na in gebruik. Kortom, Bodegraven-Reeuwijk is een van de meest intensieve gebruikers van bedrijventerreinen in de provincie. Ondertussen daalt het oppervlak voor bedrijfshuisvesting door transformatie van bedrijfslocaties naar woningbouw. Het was dus tijd om een locatie aan te wijzen voor een nieuw bedrijventerrein.

13 ha in Bodegraven

In december 2021 koos de gemeenteraad voor een ‘duurzaam dynamische’ Bedrijvenvisie 2030-2040. Daarmee beloofde de gemeente dat er de komende jaren twee bedrijventerreinen ontwikkeld zouden worden. De voorbereidingen voor 7 ha Zoutman-West in Reeuwijk zijn al even bezig. Nu buigt de gemeente zich over de vraag waar de overige hectaren bedrijventerrein in Bodegraven moeten komen. Het college heeft drie locaties uitgekozen waar een nieuw bedrijventerrein kan worden overwogen: (1) ten oosten van Bodegraven in het verlengde van Groote Wetering, (2) ten westen van Bodegraven in het verlengde van Rijnhoek en (3) ook naast Rijnhoek, maar aan de andere kant van de N11. 

Rijnhoek II meeste potentie

Optie 2, ‘Rijnhoek II’ gedoopt, lijkt het meest kansrijk. Het is de enige locatie waar de aanleg van een bedrijventerrein vóór 2030 mogelijk is. De ligging langs de N11 maakt het gebied geschikter als bedrijventerrein dan als woongebied en het wegennet zou de extra belasting aan moeten kunnen. Er is zelfs potentie om uit te breiden naar 15 ha in plaats van 13 ha. Qua bedrijvigheid is er plek voor gemengd mkb, groothandel en niet te hoge bedrijfspanden.

Dit gebied is ook aangewezen als potentiële locatie voor energie-opwek met zonnepanelen. Dat zou gecombineerd kunnen worden met het bedrijventerrein en ook met de verduurzaming van Rijnhoek I.

Voorzitter van OPBR Jan Oostveen reageert positief. “Wij roepen al jaren dat er hard nieuw bedrijventerrein nodig is voor de groeiende ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk. Ik ben blij dat er nu opties voorliggen. Volgens ons behoefteonderzoek zou het na deze uitbreiding echter nog steeds krap zijn, dus ik hoop dat ook de mogelijkheid van 2 extra ha op Rijnhoek II serieus worden overwogen.”

Bron: OPR.nl

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank