405867f9-d973-42bb-b5ce-72a106306206

Gemeenteraad kiest voor behoud van het fietspad Raahuisweg/Zoutmansweg

De inwoners van Reeuwijk wachtten de afgelopen tijd vol spanning op de beslissing. De gemeenteraad heeft vanavond een besluit genomen over de inrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. Ze hebben unaniem het amendement aangenomen voor Raadhuisweg/Zoutmansweg waardoor het fietspad behouden blijft. Een dorpsroute is gewenst in Reeuwijk-Brug en tot een 30 km erftoegangsweg te komen met behoud van een fietspad.
Het doel van de inwoners was: Het fietspad langs de Breevaart behouden in plaats van fietsers op de rijbaan. Tijdens de inspraakavond waren er ruim 11 insprekers die over dit plan een mening hadden. De eerste blije reacties van de inwoners na het besluit verschijnen al op social media.

Wat houdt dit amendement in?

Een amendement is een wijziging op een wetsontwerp, een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie.  In het amendement staat: het voorgestelde besluit te vervangen door:

In eerste instantie:

1. Te kiezen voor variant A, als uitgangspunt voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg;
2. De belijning van de fietssuggestiestroken eventueel aan te brengen als visuele versmalling van de weg, maar de fietsstroken niet ‘rood in te kleuren’; 3. In afwijking op variant A, de parkeerplaatsen niet uit te laten steken op het huidige pad, maar als extra snelheidsremmend object te positioneren op (een deel van) de vernieuwde rijbaan;
4. Het vrijliggend pad in te richten als vrijliggend fietspad, en hiervoor een duidelijke voorrangsregeling te creëren op de kruispunten;

Vervolgens:
5. Aanvullende maatregelen te treffen, eventueel in de vorm van experimenten, om de verkeersintensiteit op het volledige traject te verlagen (hierbij kan o.a. gedacht worden aan de genoemde maatregelen in het VCP en de suggesties vanuit de klankbordgroep en diverse insprekers);
6. Regelmatig metingen naar de verkeersintensiteit uit te voeren om het effect van de maatregelen in beeld te brengen;
7. Op het moment dat de verkeersintensiteit op alle delen van het traject is teruggedrongen tot maximaal 4.700 mvt/etm, met een piekintensiteit van maximaal 400 mvt/u, te overwegen om de fietssuggestiestroken ‘rood in te kleuren’ ter vervanging van het vrijliggend fietspad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk welke gehouden is op woensdag 30 januari.

Lees verder onder de foto

“Gebruik je verstand”

Tijdens de vorige vergadering is duidelijk geworden dat de barriers (rood-witte blokken op de weg) zeker nog tot het einde van het jaar op de weg zullen blijven staan. De gemeente gaat eerst het Treebord aanpakken. Het is niet wenselijk om beide wegen tegelijk af te sluiten. 

Burgemeester Christiaan van der Kamp doet nog een oproep aan iedereen. “Gebruik je verstand. Het is een dorpsweg. Ik zie mensen te hard rijden, door rood rijden en onvoorzichtig rijden. Ik heb ook een bestuurder aangesproken op zijn gedrag.”

 

 

X