dcf9592f-1b54-42c8-b555-e4a72eaf19ba

Woningbouw op voormalige Welkooplocatie aan de Doortocht 1 in Bodegraven

Het college van B&W heeft medewerking verleend aan het plan om woningen te realiseren op het voormalige Welkoopterrein aan de Doortocht 1 in Bodegraven. Het betreft een plan van Looye Projecten bv. uit Woerden en Vabo ontwikkeling bv. uit Culemborg, die ook gezamenlijk eigenaar van de grond zijn. 

Huurwoningen
Het plan ziet op de bouw van 28 eengezinswoningen die grotendeels huurwoningen zijn.

Parkeren

De parkeerbehoefte wordt deels op het eigen terrein en deels op grond van de gemeente opgelost. Het terrein rondom het rioolgemaal wordt ingericht als openbaar parkeerterrein. Uit onderzoek blijkt dat, door voorzieningen te treffen aan het gemaal, woningbouw op korte afstand hiervan mogelijk is.

Duurzaamheid

Op het terrein worden woningen met platte daken gerealiseerd. De platte daken lenen zich bij uitstek voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zal de sloot tussen de Oude Zustertuin en het plangebied worden aangepakt en beter zichtbaar worden gemaakt. Ook is het de bedoeling om in het openbare gedeelte binnen het plangebied waterdoorlatende bestrating toe te passen.

Globale planning

Voordat de gehele procedure van start gaat wordt er een eerste informatieavond gepland op 28 oktober. Begin 2020 zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De vaststelling van het  bestemmingsplan staat gepland medio 2020. Als alles volgens planning verloopt start de bouw in het najaar 2020. Uitgaande van een bouwtijd van driekwart jaar zouden de woningen voor de zomer van 2021 opgeleverd kunnen worden.

X