CDA presenteert programma: Samen Verder Bouwen!

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk heeft het verkiezingsprogramma 2018 officieel gepresenteerd. “We hebben de afgelopen 4 jaar hard gewerkt en op veel terreinen een mooie basis gelegd, maar we willen graag verder. De financiële positie van de gemeente is sterk verbeterd, maar de schuldenlast moet nog verder omlaag van 140 miljoen richting 100 miljoen euro. Dat is hard nodig voor een leefbare samenleving en een betaalbare toekomst voor onze jeugd.”, aldus wethouder en wethouderskandidaat Dirk-Jan Knol.
 

Naast een voortzetting van een solide financieel beleid, staan er een aantal belangrijke speerpunten in het programma. Op het gebied van veiligheid pleit hewt CDA voor meer politie op straat, een vaste politiepost en veel meer aandacht voor veilig fietsen.

Het CDA wil een gezondere samenleving. Inwoners moet meer bewegen en gezonder eten. De partij zet in op sterke sportverenigingen en -voorzieningen, duurzaamheid, ruimte om te ondernemen en een aantrekkelijk centrum van Bodegraven.

Een gezonde samenleving is ook een zorgzame samenleving. Het CDA wil meer aandacht voor sociale verbondenheid, ouderenzorg en mantelzorg. De versnippering in de zorg moet afgelopen zijn: ‘1 gezin – 1 plan – 1 hulpverlener’ en meer aandacht voor mantelzorgers.

Het CDA wil meer bouwen. De groep ouderen in onze samenleving wordt steeds groter. Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis wonen, moeten we nu investeren in seniorenhuisvesting dicht bij voorzieningen. De woonvisie staat, maar we moeten ook meer sociale huurwoningen bouwen om de wachttijden voor een woning acceptabel te houden.

 

Veiligheid voor alles

Lijsttrekker Jan Vergeer: “Een van de pijlers van ons verkiezingsprogramma is Veilig Fietsen. Het CDA heeft de afgelopen jaren de meest onveilige fietsplekken in kaart gebracht. Deze zijn in petitie aangeboden. Nu moeten we zorgen dat deze plekken worden aangepakt en de veiligheid ook daadwerkelijk toeneemt. Samen verder bouwen aan veiligheid!”

Het gehele programma is te lezen op www.kiescda.nu

 X