Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidwaarden voor het plangebied Dammekant 52-54, Bodegraven.

Dit  ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ter inzage:

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019273831

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Bron: ODMH, team geluid, tel. 088 – 54 50 000.

Afbeelding van Mimzy via Pixabay 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank