Bouwen en verbouwen week 15 ODMH

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Meije 38: het verbreden van een dakkapel (27-03-2019, zaaknr. 2019202034)
 • Zuidzijde 54b: het aanleggen van een ontsluitingsweg en verbreden van een uitrit (26-03-2019, zaaknr. 2019186764)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Hoefsmid (kavel WW 24): het bouwen van een woning (28-03-2019, zaaknr. 2019202888)
 • Hoefsmid (kavel WW 24): het bouwen van een woning (28-03-2019, zaaknr. 2019202888)

Reeuwijk

 • ‘s-Gravenbroekseweg 68: het gedeeltelijk dempen van een dwarssloot (26-03-2019, zaaknr. 2019192468)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Brasem 55: het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (29-03-2019, zaaknr. 2019072377)
 • Emmakade 101 t/m 112: het herstellen van de fundering (02-04-2019, zaaknr. 2019107563)
 • Gentiaan 16: het plaatsen van een schutting (29-03-2019, zaaknr. 2019058157)
 • Nieuwstraat 7: het reconstrueren van de voorgevel naar oorspronkelijke staat (13-03-2019, zaaknr. 2019035057)

Reeuwijk

 • Bosmankade (kadastraal bekend onder RWK02 C 3596): het aanpassen van een vlonder (29-03-2019, zaaknr. 2019034712)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

 

Bodegraven

 • Brugstraat 5: het gedeeltelijk vervangen van de gevel (02-04-2019, zaaknr. 2019046952)
 • Marktstraat 11: het vestigen van een ijssalon (01-04-2019, zaaknr. 2019029047)

 

Reeuwijk

 • Platteweg 83: het plaatsen van pergola’s (28-03-2019, zaaknr. 2019013521)

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders zijn van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10, eerste lid, sub d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de volgende omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘wijzigen monument’ te verlenen:

 • Restauratie van de Oucoopsemolen aan de Prinsendijk 4 in Reeuwijk

Inzage 4 april t/m 15 mei 2019 inzien in het klantcontactcentrum van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. | Zienswijzen 4 april t/m 15 mei 2019 per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450000).

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank